nck

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie przy współpracy z działem pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Gminy Świlcza otrzymało dotację w wysokości 62.000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska2020 na zakup strojów ludowych Lachów Sądeckich dla Zespołu Pieśni i Tańca "Pułanie".

Do programu wpłynęły 1264 wnioski. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, wśród których znalazło się GCKSIR na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.

Program EtnoPolska umożliwia wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu.