Szanowni Państwo,pomoc covid swinie male

Transparent Pomoc covidowaUprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy możliwości składania wniosków pomocowych przez producentów świń, będących mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19

Nabór wniosków trwał będzie do 20.12.2020 r.

Pomoc skierowana jest do producentów świń, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie wypłacana w formie ryczałtu na gospodarstwo rolne, w podziale na trzy grupy w zależności od ilości utrzymywanych świń:

  •   4 500 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,
  • 14 900 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń,
  • 23 800 zł - przy utrzymywaniu średnio dziennie powyżej 200 świń.

Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Wiesław Polek
Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR