pzlApel do mieszkańców

Ogłoszenie

W związku z wzmożoną aktywnością łowiecką na terenie Gminy Świlcza, mającą na celu zwiększenie skuteczności ochrony upraw rolnych, Koła Łowieckie działające na terenie Gminy Świlcza apelują do mieszkańców o:

 • nie utrudnianie wykonywania polowań,
 • przywracanie zagospodarowania nieużytków, przez ich wykoszenie i odkrzaczenie aby zwierzyna dziko żyjąca nie miała możliwości bytowania w bezpośredniej bliskości upraw rolnych,
 • koszenie traw i przycinanie krzewów przy uprawach rolnych, w taki sposób aby myśliwi mieli miejsce do obserwacji i mogli bezpiecznie oddać strzał do zwierzyny przemieszczającej się ze schronień w zakrzaczeniach na role,
 • mądre i przemyślane lokowanie upraw, nie obsiewanie i obsadzanie pól pośród samych nieużytków tworzących oazy atrakcyjnego żeru dla zwierzyny pośród „pustyni rolnej”, co z góry skazuje te uprawy na zniszczenie,
 • zgłaszanie na Komisariat Policji w Trzcianie przypadków rozjeżdżania pól i upraw rolnych, które często przypisywane są myśliwym a wykonywane są faktycznie przez amatorów turystycznej jazdy.

Komunikat i plany polowań

Zgodnie z art. 42 ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082 t.j.) Wójt Gminy Świlcza podaje do publicznej wiadomości informację na temat polowań zbiorowych - sezon łowiecki 2023/2024 na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie na terenie Gminy Świlcza.


Kalendarz Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego "Podgorzałka" w Rzeszowie w sezonie 2023/2024

Lp.

Data polowania

Miejsce polowania

Prowadzący

Pomocnik

Gatunek zwierzyny

Miejsce zbiórki

1

2023‐11‐04

Krzywa, Bratkowice polowanie Hubertowskie

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Jerzy Rozmus
Robert Drozd

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

2

2023‐11‐11

Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Nockowa, Błędowa

Janusz Żuczek

Tadeusz Szeliga

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Olchowa ‐ wjazd do lasu

3

2023‐11‐12

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Andrzej Płodzień

Piotr Płodzień

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

4

2023‐11‐16

Krzywa, Bratkowice [polowanie dla gości koła]

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Zdzisław Siewierski
Ryszard Kłusowski

jeleń, dzik, sarna, drapieżniki łowne

Osada

5

2023‐11‐19

Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Nockowa, Błędowa

Karol Worek

Stec Łukasz

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Olchowa ‐ wjazd do lasu

6

2023‐11‐25

Bystrzyca, Wiśniowa

Zdzisław Siewierski

Szeliga Tadeusz

sarna, dzik, drapieżniki łowne

Bystrzyca ‐ parking przy lesie

7

2023‐11‐26

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Bogdan Brózda

Paweł Augustyn

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

8

2023‐12‐02

Sedziszów ‐ Wolica, Boreczek

Mieczysław Maroń

Arkadiusz Mazurkiewicz

dzik, bażant, drapieżniki łowne

Wjazd do lasu ‐ Potok

9

2023‐12‐03

Krzywa, Bratkowice

Janusz Żuczek

Bąk Dominik

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

10

2023‐12‐09

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Andrzej Płodzień

Augustyn Paweł

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

11

2023‐12‐10

Krzywa, Bratkowice, Dąbry

Janusz Żuczek

Bąk Dominik

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

12

2023‐12‐16

Krzywa, Bratkowice, Dąbry

Drozd Robert

Wróbel Łukasz

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

13

2023‐12‐17

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Augustyn Paweł

Piotr Płodzień

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

14

2023‐12‐19

Krzywa, Bratkowice, Dąbry [polowanie dla gości Z.O.]

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Zdzisław Siewierski
Maksymowicz Marek

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

15

2023‐12‐24

Krzywa, Bratkowice [Polowanie Wigilijne]

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Łukasz Wróbel
Marcin Czapka

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

16

2023‐12‐30

Olchowa, Będziemyśl, Dąbrowa, Nockowa, Błędowa

Worek Karol

Robert Kwiecień

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Olchowa ‐ wjazd do lasu

17

2023‐12‐31

Krzywa, Bratkowice, Dąbry

Zdzisław Siewierski

Adam Różański

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

18

2024‐01‐01

Czarna, Cierpisz, Przedbórz

Bogdan Brózda

Augustyn Paweł

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Czarna koło wieży

19

2024‐01‐06

Sedziszów ‐ Wolica, Boreczek

Mieczysław Maroń

Jacek Jasiński

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Wolica ‐ przy lotnisku

20

2024‐01‐07

Krzywa, Bratkowice, Dąbry

Janusz Żuczek

Jerzy Rozmus

jeleń, daniel, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

21

2024‐01‐13

Bystrzyca, Wiśniowa

Zdzisław Siewierski

Szeliga Tadeusz

sarna, dzik, jeleń, drapieżniki łowne

Bystrzyca ‐ parking przy lesie

22

2024‐01‐14

Krzywa, Bratkowice ‐ zakończenie sezonu polowań

Bogusław Drozd
Piotr Bochnak

Ryszard Kłusowski

jeleń, sarna, dzik, drapieżniki łowne

Osada

UWAGA :

 1.  Warunkiem przystąpienia do polowania jest bieżące uregulowanie wszelkich zobowiązań w stosunku do Koła. Nie dotrzymanie w/w obowiązku będzie powodowało wykluczeniem z uczestniczenia w polowaniu.
 2.  W dniu 4 listopada przed polowaniem Hubertowskim o godz. 8.00 odbędzie się msza św. Hubertowska przed kapliczką na osadzie myśliwskiej w intencji zmarłych Kolegów oraz Członków koła. Zachęcamy do uczestnictwa. O godz. 9.00 rozpocznie się polowanie Hubertowskie.
 3.  Wszystkie polowania zaczynają się o godzinie 8.00 kończą nie później niż o godz 15.00.
 4.  Organizatorzy Naganki są zobowiązania do oznakowania miejsca wykonywania polowania tablicami ostrzegawczymi oraz rozliczenie kosztów naganki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w porozumieniu ze Skarbnikiem. Tablice należy dostarczyć po polowaniu na teren osady. Podobnie należy postąpić z apteczką oraz kamizelkami odblaskowymi dla naganiaczy.
 5.  Koledzy myśliwi powinni przed polowaniem zapoznać się z numeracją i lokalizacją ambon aby samodzielnie zajmować wylosowane miejsca.
 6. Przypominamy, że regulamin polowań zobowiązuje do posiadania elementów odblaskowych na odzieży. Uczestnicy polowań powinni posiadać przy sobie niezbędne dokumenty oraz mieć przystrzelaną broń (zaświadczenie o szkoleniu z bezpieczeństwa i przystrzelania – jeśli dokonali tego indywidualnie).
 7. Zaproszenia gości każdorazowo należy uzgodnić z Zarządem Koła – koszty naganki za Gościa pokrywa zapraszający.
 8. Dokładna ilość, płeć i klasa wiekowa zwierzyny przeznaczonej do odstrzału na danym polowaniu podawana będzie każdorazowo przez prowadzącego polowanie przed każdym polowaniem, po uzyskaniu informacji o realizacji RPŁ.