Plakat wnioski obszaroweWnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Ten, kto złoży wniosek po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Dokumenty można składać tylko elektronicznie.