ebazarek

Od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną. W tym roku rolnicy po raz pierwszy od wprowadzenia systemu dopłat bezpośrednich nie otrzymają sprsonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej. Nie ma więc możliwości złożenia wniosku w takiej postaci.

Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że sami sobie nie poradzą  z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach Agencji przygotowano specjalne stanowiska, by można było wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci. 

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która dostępna jest na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.
Do zalogowania się w aplikacji niezbędne jest poprawne wpisanie loginu i hasła.
Login jest to numer gospodarstwa nadany przez ARiMR, natomiast hasło jest takie samo jak w ubiegłym roku dla osób, które składały wnioski poprzez aplikację eWniosekPlus.
W przypadku osób, które w 2020 roku składały oświadczenie o braku zmian i składają wniosek poprzez aplikację po raz pierwszy, bądź zapomniały hasła z ubiegłego roku, konieczne jest wygenerowanie nowego hasła. W tym celu trzeba podać dane weryfikacyjne takie jak:

  • Numer producenta (9 cyfr);
  • Osiem ostatnich cyfr z numeru rachunku bankowego zgłoszonego w ARiMR do dopłat bezpośrednich;
  • Kwotę ostatniego przelewu z ARiMR dokonanego w 2020 roku, niezależnie jakiej płatności dotyczył przelew i na jaki rachunek bankowy wpłynął, z dokładnością do grosza.

Ulotka Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2021 r.

 Szczegóły na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/doplaty-2021-wnioski-tylko-przez-internet.html