ebazarek

Z uwagi na wystąpienie na terytorium powiatu ropczycko-sędziszowskiego, ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8, a także ze względu na duże ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na inne regiony województwa podkarpackiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do hodowców drobiu:

Szanowni Państwo,
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człwoiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospdoarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyś ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekacyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • przetrzymywać drób w prznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasdad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ulotka APEL do hodowców drobiu

 Szczegóły na stronie: http://www.wetgiw.gov.pl/main/grypa-ptakow