Transparent Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który jest najważniejszym badaniem statystycznym tak w Polsce, jak i w większości krajów na świecie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 realizowany jest na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis, który można przeprowadzić na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu. Samospis dostępny jest na stronie internetowej spis.gov.pl.

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których można zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Również dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, został utworzony punkt spisowy, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych - Urząd Gminy Świlcza pomieszczenie na parterze pod nr 7.

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Infolinia spisowa pod numerem 22 279 99 99.

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021