Dziecko biegnie łąkąW ramach projektu „Liderzy kooperacji” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zakupił 207 ozonatorów powietrza, które zostały przekazane instytucjom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podkarpackiego. Jeden z nich trafił do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy i został przekazany do dyspozycji Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy Zakupy ozonatorów są elementem szeroko zakrojonej akcji pomocowej mającej na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

W dniach 03-04.09.2020 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego odbyło się szkolenie BHP z zakresu obsługi ozonatorów powietrza, działania ozonu i jego właściwości, prawidłowego zastosowania ozonatora oraz środkach ostrożności. W szkoleniu udział wzięły: Placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska, noclegownie, Domy Samotnej Matki, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Socjoterapii, Powiatowe Centra pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wartość zakupionych ozonatorów to 985 997,52 zł. Łącznie na zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego w ramach projektu „Liderzy kooperacji” przeznaczono 2 679 993,40 zł.

Generator ozonuW dzisiejszych czasach coraz trudniej o wysoką jakość powietrza nie tylko na zewnątrz, ale również w pomieszczeniach w których przebywamy na co dzień. Urządzenie skutecznie oczyszcza powietrze, niszczy wszelkie mikroorganizmy i zapobiega ich rozwojowi. Ozon wytwarzany przez ozonator to odmiana tlenu o silnych właściwościach aseptycznych O ozonie często słyszymy w negatywnym kontekście, zapominamy jednak, że jego obecność na korzystny wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy. Ozon został odkryty w 1840 roku. Wzbudził zainteresowanie wielu naukowców. Okazało się, że ozon jest jednym z najskuteczniejszych środków dezynfekcyjnych. Działanie bakteriobójcze ozonu jest o 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Generatory ozonu szczególnie zalecane są do dezynfekcji pomieszczeń, gdzie przebywają alergicy i dzieci, gdzie obecność bakterii i wirusów jest wysoce niepożądana. Cieszymy się, że posiadamy ozonator powietrza na wyposażeniu naszej placówki. Jest to urządzenie, które niewątpliwie wpłynie pozytywnie na jakość życia oraz zdrowie nasze i naszych dzieci.
 

Ewa Król
Wychowawca Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy