Dzieci ze Świetlicy podczas akcji Sprzątanie świata

16 września 2020r. świetlica tradycyjnie podjęła akcję Sprzątania Świata. Akcja to świadome podejmowanie działania, dzięki którym nauczymy się dbania o środowisko.

Celem akcji jest:

  • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej uczestników, odpowiedzialności za stan środowiska, przeniesienie postaw na praktykę codzienną,
  • propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Uczestnicy akcji byli przygotowywani od początku września do podjęcia aktywności poprzez pogadanki o ekologii oraz wykonanie plakatu – Dbajmy o nasza mała Ojczyznę!

W okresie pandemii świetlica zorganizowała akcję w Świlczy. Dzieci zostały zaopatrzone w rękawiczki lateksowe, oraz worki na śmieci i sprzątały pod opieką wychowawców okolicę naszej placówki.

Jak co roku do akcji dołączyli rodzice, którzy są propagatorami wszelkich działań mających za zadanie chronić nasza planetą od zanieczyszczeń, a co za tym idzie od niepożądanych skutków, które mogą być nieodwracalne na przestrzeni upływającego czasu.

Weseli i zadowoleni z siebie uczestnicy akcji otrzymali w nagrodę koszulki i satysfakcję, iż są ekologami naszej przestrzeni. 

Magdalena Lisowska
Kierownik Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...