wystawa wizje ulotne

Szanowni Państwo !
Nauczyciele i Katecheci, Pracownicy oświaty gminy Świlcza!

Dzień Edukacji Narodowej 14 X - to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Przypomina o nieocenionej wartości, jaką jest edukacja oraz jak ważną rolę społeczną pełnią osoby, które urzeczywistniają tę wartość swoją codzienną, ciężką pracą. Dzielenie się wiedzą oraz przekazywanie pozytywnych wzorców to cenny dar, który daje szansę rozwoju młodym ludziom a nam pozwala budować lepszą przyszłość.

W dzisiejszej niełatwej rzeczywistości pandemicznej i ideologicznej to Nauczyciele stają się dla młodych ludzi szansą na odnalezienie właściwych wzorców. To dzięki Wam, wielu młodych ludzi poznaje siebie i swoje predyspozycje, odkrywa talenty i pasje, znajduje motywację do zmagania się ze swoimi słabościami, odkrywania piękna i dobra. Wasza mądrość stanowi ważny punkt odniesienia dla młodego pokolenia – jesteście nie tylko przewodnikami po tajnikach wiedzy, ale także coraz częściej wyznacznikiem granic i zasad, ostoją w trudnych chwilach. Codziennie bierzecie odpowiedzialność za przyszłość Waszych uczniów, a tym samym i za nas wszystkich.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim sukcesów w życiu osobistym i prywatnym, realizacji wszystkich twórczych planów i zamierzeń oraz nigdy nie słabnącego zapału i zaangażowania w pracę na rzecz młodego pokolenia. Niech Waszemu codziennemu trudowi wkładanemu w upowszechnianie edukacji towarzyszy satysfakcja, zaufanie i szacunek w oczach innych.

Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To Państwo wskazujecie drogę życiową, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i przykładem. Jesteście przewodnikami w życiu młodych ludzi, ujawniacie pasje, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań. To od wyników Państwa pracy zależy przyszłość młodego pokolenia Polaków.

Wszystkim Państwu dziękuję za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy szkół i placówek oświatowych naszej Gminy. Bądźcie Państwo zawsze dumni ze swoich wychowanków i ich osiągnięć, a oni zachowają Was w swoich najlepszych wspomnieniach. Niech praca z dziećmi i młodzieżą dostarcza Państwu zawsze powodów do dumy. Niech każdy postęp uczniów wynagradza trud niełatwej pracy, a życiowe sukcesy wychowanków niech świadczą o tym, że edukacja jest ich kapitałem na przyszłość.
Życzę Państwu wiele twórczej energii, odwagi i siły, do podejmowania nowych wyzwań, a także zdrowia, szczęścia w życiu osobistym, życzę uznania i szacunku dla Waszej pracy, zapewniając, iż w dalszym ciągu troska o dobrostan oświaty i edukacji będzie priorytetowym zadaniem Samorządu Gminy Świlcza oraz wszelkiej pomyślności, wszak: Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu. – E. Orzeszkowa.

Świlcza, 14. października 2020 r.

Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic