Flaga z napisem Majowe święta narodowe

Szanowni Państwo. Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Świlcza!

1 Maja – Święto Pracy
2 Maja – Święto Polskiej Flagi
3 Maja – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

To bardzo ważne daty dla nas – Polaków. Budzą refleksje i wspomnienia minionych wydarzeń historycznych. Przypominają długie dzieje Narodu Polskiego. Pamiętamy bowiem, że nasza teraźniejszość ściśle łączy się z historią trudną, bolesną, ale i bohaterską, patriotyczną okupioną krwią naszych przodków.

Pełni dumy i świadomi doświadczeń historycznych mądrze budujmy wspólną przyszłość dla obecnego i przyszłych pokoleń.

Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza
Sławomir Styka