Dzieci

W dniu 28 marca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim - Teresą Kubas-Hul, reprezentowaną przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Irenę Marszałek - Czekierdę a Pełniącym Funkcję Wójta Gminy Świlcza - Sławomirem Styką i Skarbnikiem Gminy - Natalią Gawron z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utworzenie dodatkowych 4 miejsc w Żłobku Gminnym w Bratkowicach” w kwocie prawie 50 tys. zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2023 (FERS) i środków budżetu państwa.

W ramach środków zostanie zapewniona opieka dla dzieci oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.


loga dofinansowania zlobek