loga

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza" - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027


Plakat projektuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że od 1-go października 2023 roku do 31-go grudnia 2025 roku realizuje projekt pt: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”.

Projekt realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, DZIAŁANIE 07.18-Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Wartość projektu wynosi: 4 086 887,25 zł

  1. kwota dofinansowania: 2 694 011,26 zł
  2. wkład własny: 1 392 875,99 zł

Projekt skierowany jest do osób, które:

  • ukończyły 60 rok życia
  • ze względu na wiek lub stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
  • zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)

Szczegóły projektu na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy - Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza


Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: FEPK.07.18-IP.01-0085/23