Żółty autobusOd 18 marca 2024 r. zeroemisyjny autobus elektryczny testowo wykonuje przewozy na terenie Gm. Świlcza, na linii 230 do Dąbrowy.

W przyszłości nowe ekologiczne autobusy elektryczne i zasilane CNG przewidziane są do uruchomienia na liniach w Gm. Świlcza w ramach poniższych projektów.

Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu z KPO

Informujemy, że w dniu 14 marca br. został rozstrzygnięty konkurs o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – „Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” i Związek Gmin „PKS” znalazł się na liście Beneficjentów.

Związek Gmin aplikował o dofinansowanie  do dwóch przedsięwzięć i obydwa zostały zaakceptowane.

Jeden z wniosków pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin  „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego – autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą ładowania i pojazd techniczny”  (zarejestrowany pod nr KPOD.09.05-IW.02-0026/23), polega na zakupie 7 szt. elektrycznych autobusów klasy MAXI wraz z  ładowarkami typu plug-in oraz jednego pojazdu technicznego, wyposażonego
w mobilną stację ładowania.                                

Ponadto w celu zapewnienia możliwości ładowania zakupionych w ramach projektu autobusów elektrycznych, konieczna jest budowa kontenerowej stacji transformatorowej na terenie zajezdni Operatora, co również uwzględnia wniosek.

Tabor będzie wykorzystywany do obsługi linii komunikacyjnych o charakterze pozamiejskim, organizowanych przez Związek Gmin  PKS.
Wartość zadania ogółem przewidziane jest na kwotę  31 010 760  zł, w tym dofinansowanie  to kwota  22 690 800 zł.

Drugi wniosek  pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności mieszkańców Związku Gmin  „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poprzez usprawnienie transportu publicznego  – autobusy CNG” ”  (zarejestrowany pod nr KPOD.09.05-IW.02-0020/23) obejmuje zakup 23 szt. autobusów klasy MAXI zasilanych gazem CNG.
Tabor będzie wykorzystywany do obsługi linii komunikacyjnych o charakterze pozamiejskim, organizowanych przez Związek Gmin, głównie na dalszych trasach. Nowy tabor zasilany CNG objęty przedmiotowym wnioskiem skierowany zostanie do częściowej obsługi 1 nowej i 18 istniejących linii komunikacyjnych.
Wartość zadania – wydatki ogółem  przewidziano na kwotę 39 634 290 zł, w tym dofinansowanie  – 29 000 700  zł.

https://zgpks.rzeszow.pl/rozstrzygniecie-konkursu-o-dofinansowanie-w-ramach-kpo-zwiazek-gmin-pks-na-liscie-beneficjentow


Zapraszam do galerii zdjęć: