W dniu 28.02.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim - Teresą Kubas-Hul a Pełniącym Funkcję Wójta Gminy Świlcza - Sławomirem Styką i Skarbnikiem Gminy - Natalią Gawron z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Utworzenie Żłobka Gminnego w Świlczy” w kwocie ponad 1,6 mln zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Na terenie gminy funkcjonują już trzy żłobki w miejscowości: Bratkowice, Mrowla i Trzciana, które zapewniają łącznie 106 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.

Świlcza - to kolejne oddziały żłobkowe dla 40 najmłodszych mieszkańców gminy.

Jednocześnie informujemy, że w dniu wczorajszym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę wraz z wyposażeniem Żłobka Gminnego w Świlczy.


Logo maluch