Czerwony autobusUwzględniając wnioski mieszkańców gminy Świlcza informujemy, że od marca 2024 r. zostanie uruchomiony dodatkowy kurs linii nr 20 w godzinach przedpołudniowych oraz zostaną przywrócone kursy linii nr 8 – w/g rozkładu jazdy obowiązującego do października 2023 r.

Ponadto na wniosek mieszkańców Trzciany, gmina Świlcza zwróciła się do Zarządu Transportu Miejskiego o dostosowanie ostatniego kursu linii nr 22 w celu lepszego skomunikowania z linią nr 51 kursującą ze Strefy Ekonomicznej Jasionka.

Aktualne informacje dot. rozkładu jazdy autobusów będą dostępne na stronie ZTM: https://ztm.rzeszow.pl/.

Powyższe propozycje zmian zostały zaakceptowane przez Prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka i uzgodnione z Dyrekcją Zarządu Transportu Miejskiego  w Rzeszowie, w dniu 26 stycznia 2024 r.