Umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią im się płaci.
(Wiesława Szymborska)

Tłumy mieszkańców pożegnały w sobotę 3 lutego br. w Błędowej Zgłobieńskiej śp. Mieczysław Ramskiego – rolnika, społecznika, samorządowca Radnego Rady Gminy Świlcza dwóch kadencji w latach1990-1994 oraz 1998-2002

W ostatniej drodze śp. Mieczysława Ramskiego towarzyszyła Mu rodzina a także: przyjaciele, mieszkańcy sołectwa Błędowa Zgłobieńska i Gminy Świlcza, strażacy, sołtysi, byli i obecni radni Rady Gminy Świlcza. Delegacji przewodniczył Pan Adam Dziedzic Poseł na Sejm RP z Panem Sławomirem Styką Pełniącym Funkcję Wójta Gminy Świlcza. Przemówienie wygłosił Pan Adam Dziedzic Poseł na Sejm RP.

Pan Mieczysław Ramski był aktywnym działaczem społecznym, zasiadał w pierwszym zarządzie reaktywowanego Związku Młodzieży Wiejskiej Wici - społecznik z wielkim doświadczeniem zaczerpniętym z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Działał aktywnie w samorządzie rolniczym, Izbie Rolniczej. Wprowadzał innowacyjne rozwiązania w rolnictwie, był laureatem olimpiady rolniczej. Wiedzę czerpał z wyjazdów studyjnych do Norwegii dotyczących nowoczesnej produkcji rolnej.

Zasiadał w Radzie Gminy w latach 1990-1994 oraz 1998-2002.

Odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku w asyście sztandarów OSP Błędowej Zgłobieńskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego uczczono pamięć zmarłego kolegi.

Samorząd Gminy Świlcza zapamięta śp. Mieczysława jako doświadczonego samorządowca, społecznika, człowieka godnego zaufania i skutecznego rzecznika wsi.