Dzieci na basenie w Głogowie Małopolskim

Pan Sławomir Styka, Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza informuje, że w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 wyjazdy na basen z placówek oświatowych będą dofinansowane z budżetu Gminy Świlcza, ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości. Dofinansowany w całości zostanie transport na basen. Serdecznie zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych do korzystania z zajęć na basenie, które są bardzo ważne dla kondycji psycho-ruchowej dzieci.