Widok nóg w wojskowych spodniach i butach

Wójt Gminy Świlcza informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego, kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Świlcza zostanie przeprowadzona w następujących dniach:
 

  • Mężczyźni:     19 - 22.02.2024 r.
  • Kobiety:         10.04.2024 r.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2005 oraz roczników starszych (2000-2004), którzy nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony, jak również kobiety wytypowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rzeszowie, a także ochotnicy tj. osoby w wieku 18-60 lat, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Rzeszowie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Rzeszowie, obejmującej swoim zasięgiem działania cały powiat rzeszowski, jest budynek Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Wójta Gminy Świlcza imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują m. in. obwieszczenia wojewody.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
  • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się

Jeżeli osoba wzywana, z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie to najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinna podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Pracownik Urzędu Gminy Świlcza, upoważniony przez Wójta Gminy, wyznaczy takiej osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej prowadzi Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich Urzędu Gminy Świlcza, pokój 107, I piętro pod numerem telefonu (17) 867-01-47 w godzinach pracy urzędu.


Do pobrania: