Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza - Sławomir StykaNa wniosek Wojewody Podkarpackiego Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk podjął decyzję, że z dniem 8 stycznia 2024 roku Pan Sławomir Styka będzie pełnił funkcję Wójta Gminy Świlcza przez najbliższe miesiące.

Pan Sławomir Styka jest mieszkańcem Mrowli. Ukończył Politechnikę Rzeszowską Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz kurs doktorancki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest specjalistą w zakresie organizacji i zarządzania w przemyśle, informatyka w zarządzaniu oraz specjalistą unijnych programów w rolnictwie.

Pracę w samorządzie gminnym rozpoczynał od stażu w 2001 roku w Urzędzie Gminy w Świlczy, następnie w 2014 r. został wybrany do rady gminy, w której był przewodniczącym Komisji Finansów Publicznych. Od 1 października 2015 do 15 października 2023 roku pełnił funkcję zastępcy Wójta Gminy Świlcza. Do głównych zadań na stanowisku zastępcy Wójta należało w szczególności: sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Referatem Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Wójta, nadzorowanie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi.


Zapraszam do galerii zdjęć: