Sprzęt przekazany dla OSP zdjęcie grupowe

W czwartek 28 grudnia 2023 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świlcza. Zakup niezbędnego sprzętu był możliwy dzięki środkom finansowym przekazanym z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Uroczystego przekazania sprzętu ośmiu jednostek OSP, dokonał Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza Dawid Homa oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Świlczy – Bogdan Cioch.

Otrzymana dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 140 119,06 zł stanowiła 99% kosztów zakupu, pozostała kwota w wysokości 1 509,56 zł to wkład własny gminy, całość projektu zamknęła się w kwocie 141 628,62 zł.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu został zakupiony: maszt oświetleniowy, aparat oddechowy z butla stalową, agregat prądotwórczy spalinowy, zestaw elektronarzędzi, radiotelefon z mikrofonem typu Gruszka, drabina strażacka, przecinarka spalinowa tarczowa, kamera termowizyjna, detektor wielogazowy, pompa szlamowa, podkrzesywarka, buty strażackie, szlifierka kątowa akumulatorowa, prądownica, system oświetleniowy, ubrania specjalne (kurtka i spodnie), dyski sygnalizacyjne.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełniania przestępstw i zdarzeń będących bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, jak również do poprawy warunków pracy strażaków. Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona zostanie jakość
w doposażeniu jednostki oraz zwiększy się zdolność do działań ratowniczych.


Zapraszam do galerii zdjęć:


loga sprzęt osp