Radio Eska i Gmina Świlcza podjęły współpracę w projekcie "ESKA - Razem przeciw depresji z Gminą Świlcza".

Jest to bardzo ważny temat, dlatego zapraszamy do zapoznaniem się z materiałami, z faktami i mitami na temat depresji, sposobami uzyskania pomocy.

Otwórz: https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjigminaswilcza/