Z okazji Święta Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu szanowni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, Gminnego Klubu Seniora, Dziennego Domu Pomocy oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty.

Dziękuję za waszą empatię, zrozumienie i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Życzę Państwu by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości. Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

Dawid Homa
Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza