11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Świlcza! 

Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem
– staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium
Józef Piłsudski

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał niepodległość.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Dokonano tego powstańczym wysiłkiem zbrojnym i codzienną pracą organiczną. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu całego Narodu, który w walce o niepodległość Ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod mądrym przywództwem polityków reprezentujących wszystkie nurty i stronnictwa.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu radosnego świętowania, poczucia dumy z bycia Polakiem. Życzę siły i zaangażowania w budowaniu Polski o jaką walczyli nasi przodkowie. Życzę sobie i Państwu, aby nasz kraj był wolny i szczęśliwy, by był dobrym miejscem do życia, pracy i odpoczynku

życzy
Dawid Homa
Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza