W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

W Gminie Świlcza nasadzenia w ramach programu przeprowadzone zostały w podległych jednostkach oświatowych.

 W ramach akcji udział wzięli :

 1. Przedszkole i Żłobek Gminny w Bratkowicach
 2. Publiczne Przedszkole w Świlczy
 3. Przedszkole i Żłobek Gminny w Trzcianie
 4.  Niepubliczne Przedszkole "Kolorowy Świat Maluszka", Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej
 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach,
 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach z oddziałem przedszkolnym
 7. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach prowadzona przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach
 8. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli z oddziałami przedszkolnymi
 9. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z oddziałami przedszkolnymi
 10. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy
 11. Szkoła Podstawowa w Trzcianie z oddziałami przedszkolnymi
 12. Żłobek Gminny Mrowla
 13. Zespół Szkół w Dąbrowie

Dziękujemy wszystkim za wysiłek włożony w przygotowanie terenów pod nasadzenia oraz przeprowadzenie samej akcji sadzenia, szczególnie za zaangażowanie dyrektorów, nauczycieli, pracowników oraz dzieci i młodzieży z jednostek oświatowych, którym zależy na ochronie środowiska i estetyce naszej Gminy, miejsca kształcenia oraz wspólnej zabawy. 


Zapraszamy do galerii zdjęć: