Plakat branżowe centrum10 mln złotych dla Szkoły z Krajowego Planu Odbudowy z dodatkowymi trzema milionami wkładu własnego Powiatu Rzeszowskiego to niebagatelna kwota.

Wywiad z Dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie mgr inż. Januszem Jakubkiem

  1. Panie Dyrektorze, czym będą Branżowe Centra Umiejętności?

Zgodnie z założeniami MEiN w kraju powstanie 120 Branżowych Centrów Umiejętności po jednym z każdej branży. Jedną z branż jest „Technika Weterynaryjna” i to właśnie w tej branży powstanie Centrum w Trzcianie. Będzie ono łączyć szkołę, uczelnie wyższe, przedstawicieli branży i przedsiębiorstw do współpracy w zakresie kształcenia kadr dla gospodarki.

Na ogłoszony nabór projektów Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski zareagował jak zawsze pozytywnie. Powiatowe Biuro Projektów wraz z Dyrektorem oraz nauczycielami uczącymi w Technikum kształcącym w zawodzie Technik Weterynarii opracowali projekt w branży technika weterynaryjna. Nadmienię, że był to bardzo trudny projekt, zwłaszcza, że na jego sporządzenie było niespełna 2 miesiące czasu.

  1. Na co zostaną przeznaczone te niebagatelne środki?

Założenia projektu są następujące:

70% środków przeznaczone zostanie na rozbudowę istniejącej infrastruktury lub budowę nowych obiektów. Pozostała kwota, tj. ok. 30% wykorzystana ma być na funkcjonowanie Centrum w okresie dwóch lat, jak również na realizację szkoleń dla uczniów, studentów, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych w szeroko rozumianym obszarze technika weterynaryjna.

  1. Rozumiem, że powstaną przy szkole nowe obiekty?

Dobrze Pani rozumie. Zostanie wybudowany obiekt skupiający w sobie laboratoria, sale zabiegowe, sale lekcyjne, rentgen, sale wykładowe. Reasumując, bardzo nowoczesne zaplecze, które uzupełni obecną bazę dydaktyczną szkoły.

  1. Czy szkoła samodzielnie, mam na myśli kadrę dydaktyczną, realizować będzie zadania wymagane projektem?

Oczywiście, że nie. Szkoła jest liderem przedsięwzięcia, natomiast w założeniach projektu prowadzenie szkoleń, kursów, sympozjów, konferencji przebiegać będzie z wykorzystaniem partnerów branżowych, w tym jednego głównego realizującego statutowe zadania w cytowanym wcześniej obszarze. Jest nim działające na terenie całego kraju Stowarzyszenie Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego. Kolejni partnerzy to Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem. W realizacji kursów i szkoleń uczestniczyć będą również inni partnerzy, np. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

  1. Czy mam rozumieć, że uczniowie Technikum Weterynarii będą również korzystać z bazy, która powstanie?

Tak, poza kursami i szkoleniami dla osób z zewnątrz znajdzie się czas na prowadzenie zajęć w tych obiektach dla uczniów naszej szkoły. Już dzisiaj szkoła boryka się z problemami lokalowymi. Tylko w tym roku do Technikum Weterynarii przyjęliśmy młodzież w liczbie 4 oddziałów po 35 uczniów w każdym. Może będę nieskromny, ale od lat z dobrym skutkiem nasza szkoła pretenduje do grona najlepszych szkół w kraju kształcących w tym zawodzie, o czym mogą świadczyć wyniki olimpiad branżowych, czy też egzaminów zawodowych.

Serdecznie dziękuję p. Dyrektorowi za poświęcony, na rozmowę, czas i rzeczowe, optymistyczne informacje. Dla takich przeżyć warto pracować. Dziękuję Wszystkim Państwu , którzy wspierają różnorodnie naszą działalność edukacyjną i wpływają na jej ciągły i stabilny rozwój.

Wywiad przeprowadziła: Ludwika Oleksak


 Projekt centrum 1Projekt centrum 2