Pies

Urząd Gminy Świlcza przypomina właścicielom czworonogów o ich jednym z wielu obowiązków jakim jest odpowiednie pilnowanie i sprawowanie nad nimi kontroli.

W ostatnim czasie często odnotowujemy zgłoszenia o psach, które biegają luzem po drogach stanowiąc zagrożenie dla dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy.

Przypominamy, że zwierzę biegać luzem może tylko w miejscach wyznaczonych takich, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi, innych zwierząt oraz samych siebie.

Właściciel jest zobowiązany do posprzątania po swoim psie.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel wyprowadzający swoje zwierzę na spacer jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku wspólnego.

Za nieprzestrzeganie przepisu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Właściciel zobowiązany jest zapewnić swojemu czworonogowi właściwe warunki bytowe.

Zgodnie art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o ochronie zwierząt. Zwierzę należy chronić zarówno przed zimnem jak i upałem. Pies, który nie mieszka w domu, musi mieć dobrze dopasowaną do swojej wielkości budę, powinna ona być szczelna żeby zabezpieczyć zwierzę przed opadami, ocieplona w mroźne dni i wyścielona np. słomą. Także latem zwierzę powinno mieć możliwość schowania się przed słońcem. Właściciel czworonoga zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Jeżeli pies zabezpieczony jest na posesji za pomocą łańcucha, to nie może być on krótszy niż 3 metry, a zwierzę nie może być na tej uwięzi dłużej niż 12 godzin.

Obowiązek dbałości o kondycję zdrowotną psa

Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie zwierząt posiadacza czterech łap jest szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Uchylanie się od obowiązku corocznego szczepienia psa przeciwko tej groźnej chorobie jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny nawet do 5000 złotych. W przypadku pogryzienia osoby postronnej przez psa niezaszczepionego, jego właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Należy pamiętać, że wścieklizna jest nie tylko groźna dla psów ale także bardzo niebezpieczna dla osób pogryzionych przez chore na wściekliznę zwierzę.

Przypominamy, pies nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Odpowiedzialnym za życie czworonoga, jego zachowanie, warunki życia oraz wszelkie szkody przez niego wyrządzone jest zawsze jego właściciel bądź opiekun! Porzucenie zwierzęcia to też przestępstwo!

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.