Rysunek projektu herbuSzanowni Państwo, informujemy, że zakończyły się prace nad herbem Gminy Świlcza rozpoczęte w 2016 roku. Ostateczna wersja „Wniosku o zaopiniowanie wzoru herbu, flagi, pozostałych symboli i insygniów, w tym odznaki honorowej Gminy Świlcza” została przesłana elektronicznie w dniu 12 października 2023 roku do Przewodniczącego Komisji Heraldycznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zatwierdzenia.

Projekt herbu nawiązuje do historii miejscowości gminy Świlcza. Komisja Heraldyczna zauważyła, że dobór godła jest uzasadniony, a pomysł nawiązania do unikatowego dokumentu dot. funkcjonowania wsi, wystawionego przez Mikołaja Spytka Ligęzę w 1628 r., zawierającego uregulowania dotyczące obronności wsi jest ciekawy i trafny. Herb stanowi emblemat samorządu, jest środkiem promocji, rozpoznawalności oraz świadectwem historii naszych miejscowości. Umacnia równocześnie miejscowy patriotyzm oraz integruje lokalne społeczności.

Sławomir Styka