Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie
 /Cytat pochodzi z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej, 1600 r./

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty wszystkich szczebli Gminy Świlcza.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 250 rocznicę powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Polsce ministerstwa oświaty i edukacji - składam wszystkim Nauczycielom, tworzącym znakomitą kadrę dydaktyczną oraz Personelowi pomocniczemu szkół, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Doroczne święto oświaty to znakomita okazja do przypomnienia, że codzienny system nauczania jest fundamentem, na którym budujemy teraźniejszość oraz przyszłość kolejnych pokoleń.

O wartości Waszego posłannictwa niezmiennie stanowią ludzie, a jej wizerunek w coraz większym stopniu zależy od wiedzy, zaangażowania i umiejętności poszczególnych nauczycieli.

Kieruję do Państwa wyrazy najwyższego uznania dla Waszych kompetencji, a przede wszystkim serdeczne podziękowania za istotny wkład w rozwój naszych dzieci oraz współpracę z Władzami samorządowymi w tym zakresie.

Pragnę jednocześnie wyrazić przekonanie, że ta trudna, codzienna, wymagająca rzetelnych przygotowań, a zarazem odpowiedzialna misja będzie dla Was źródłem nieustającej satysfakcji wspartej szacunkiem uczniów i ich rodziców, a przede wszystkim lokalnych władz samorządowych. Potrzeby współczesnego społeczeństwa obywatelskiego wymagają dobrych wysoce wykwalifikowanych i kochających zawód fachowców, dlatego nigdy nie żałowaliśmy środków na rozwój oświaty i edukacji. I niech tak będzie nadal!

Zdrowia, satysfakcji i dumy z wykonywanego – niegdyś zawodu życzę również wszystkim emerytowanym Nauczycielom i Pracownikom Oświaty.

Adam Dziedzic - Wójt Gminy Świlcza
Sławomir Styka - Zastępca Wójta Gminy Świlcza