Program loga


Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w wysokości 39.995,90 zł w ramach programu priorytetowego pod nazwą: „Usuwanie odpadów azbestowych Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Zadanie zostanie przeprowadzone z udziałem środków własnych oraz środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.