loga

Dokumentacja projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 2-go października 2023 roku do 6-go października 2023 roku do godziny 15:00 prowadzona będzie rekrutacja do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie w ramach trwałości projektu pt. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą od 2-go października 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy lub na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy.

W ramach działań Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie w prowadzone są usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 poprzez m.in.:

 • czas indywidualny , ,poranna i popołudniowa pora dla seniora",
 • zajęcia rozwijające umysł,
 • zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
 • konsumpcja jednego ciepłego posiłku,
 • zajęcia grupowe,
 • spotkanie z ekspertami z różnych dziedzin,
 • zajęcia aktywizujące społecznie,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • dyskusyjny klub filmowy,

Projekt przewiduje wsparcie dla 25 osób (mężczyzn, kobiet), spełniających poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka (mężczyzna, kobieta) na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

 • ukończył/a 60 rok życia,
 • która ze względu na wiek lub stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Dokumenty rekrutacyjne będzie można dostarczać w w/w terminie:

 • Symbol niepełnosprawności wózekosobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy (budynek Urzędu Gminy Świlcza, I piętro - pokój 106) lub
 • drogą elektroniczną (skany   dokumentów z podpisami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dotyczy m.in. osób, które z różnych przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogą dostarczyć dokumentów osobiście (w przypadku złożenia dokumentów tą drogą, wymagane będzie dostarczenie dokumentów oryginalnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy do 3 dni roboczych).

Realizator projektu: Gmina Świlcza / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 36-072 Świlcza 168 - nr projektu: RPPK.08.08.00-18-0001/20