Trygon plakat

Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne mieszkańców gminy Świlcza. Spotkanie odbędzie się 17 września 2023 r. o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej.

Podczas spotkania zostaną przekazane informacje na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata2014-2020 oraz efektów jej realizacji.