Zdjęcie grupowe uczestników spotkania

Msza św. w kościele w BratkowicachSą w życiu takie chwile, obok których nie możemy przejść obojętnie, np. jubileusze. Każdy jubileusz może być okazją do świętowania, ale Diamentowe i Złote Gody, to rocznice wyjątkowe, tak jak wyjątkowi są ludzie, którzy przez pół wieku, albo i więcej spędzili razem w małżeństwie. To taka okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się, już cyklicznie w okresie lata w Gminie Świlcza. Miejscem uroczystości w br. były Bratkowice i Trzciana Kłopoty klimatyczne nieco pokrzyżowały pierwotne plany, ale w końcu i tak wszystko przebiegało należycie. W Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach w godz. południowych odbyło się nabożeństwo dedykowane Jubilatom, które poprowadził ks. proboszcz parafii Józef Książek. Jego doświadczenie wieloletnie i dokładne przygotowanie nabożeństwa, czytań Pisma Świętego, homilii aż do odnowienia ślubowania małżeńskiego przez zgromadzone pary małżeńskie każdego roku jest wzruszające i szlachetne – dla wszystkich wiernych zgromadzonych w przepięknej i zadbanej świątyni. Mówił m.in.: – Myślę, że dzień dzisiejszy jest taką uroczystą i podniosłą dla państwa chwilą. Dlaczego chwilą? Otóż, Drogie Siostry i Bracia, 50 lat – wydaje się dużo, dla niektórych, zwłaszcza młodych ludzi nawet bardzo dużo, ale jeśli zerkniemy wstecz, zadamy sobie pytanie – kiedy to minęło? Odpowiedź będzie jedna: no nie wiem, ale na pewno za szybko. Tak będzie z dniem dzisiejszym, za tydzień, miesiąc, rok – wrócicie do wspomnień i pomyślicie – przecież to tak, jakby było wczoraj. Wiele lat temu przyrzekaliście sobie, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Wypowiadając słowo „tak” w obecności rodziny, znajomych, z radością i nadzieją patrzyliście w przyszłość, niejednokrotnie zadając sobie pytanie: co nas czeka, co przyniesie nam los?

Dziś, po tak wielu wspólnie spędzonych latach, możecie śmiało powiedzieć, że małżeństwo to nie tylko radosne chwile, ale także możliwość dzielenia smutku z drugą osobą. Drugą osobą, która usiadła obok, ujęła dłoń i powiedziała: jestem przy tobie, przejdziemy przez to razem. Szczęść WAM Boże!

Na ślubnym kobiercu stanęli pół wieku temu

 1. Zofia i Czesław Buksińscy ze Świlczy
 2. Józefa i Józef Cyłowie z Bratkowic
 3. Zofia i Jan Ciochowie ze Świlczy
 4. Zefiryna i Stanisław Franczykowie ze Świlczy
 5. Maria i Władysław Jarząbowie z Bratkowic
 6. Anna i Franciszek Kwokowie z Bratkowic
 7. Janina i Marian Książkowie z Bratkowic
 8. Józefa i Emil Kustkowie ze Świlczy
 9. Kazimiera i Jan Kuśmiderowie ze Świlczy
 10. Czesława i Stanisław Kokoszkowie ze Świlczy
 11. Teresa i Władysław Kokoszkowie ze Świlczy
 12. Danuta i Edward Litwowie ze Świlczy
 13. Kazimiera i Dominik Lachcikowie z Bratkowic
 14. Alina i Józef Nowakowie z Mrowli
 15. Kazimiera i Władysław Piętowie z Bratkowic
 16. Anna i Andrzej Rejzowiczowie z Rudnej Wielkiej
 17. Maria i Stanisław Surowcowie z Mrowli
 18. Janina i Józef Surowcowie z Mrowli
 19. Krystyna i Antoni Stawarzowie ze Trzciany
 20. Kazimiera i Zygmunt Salachowie z Rudnej Wielkiej
 21. Kazimiera i Andrzej Świstarowie ze Trzciany
 22. Lucyna i Ryszard Waliccy z Rudnej Wielkiej
 23. Krystyna i Kazimierz Wojtonowie z Bratkowic
 24. Janina i Tadeusz Trzeciakowie ze Świlczy

Uczestnicy spotkania na sali Gminnego Centrum Kultury w TrzcianieJedna para – 60 lat pożycia małżeńskiego – Diamentowa Para to: Krystyna i Władysław Wilgowie

Jest to jeden z najważniejszych jubileuszy w życiu małżonków oraz ich rodzin. To przepiękne świadectwo potęgi i siły miłości, która połączyła ze sobą dwoje ludzi i przez 60 lat pozwalała im wspólnie pokonywać życiowe zakręty.

Uroczystość dekoracji Medalami Par Małżeńskich 

Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza z/s w Trzcianie i prowadził ją dyrektor Adam Majka W październiku br. – ta zasłużona wielce w zakresie wyznaczonym, choćby przez samą nazwę, Instytucja obchodzi jubileusz 18-lecia działalności. Ma się czym chwalić i stanowić godny przykład do naśladowania – ale to już inny temat.

Wszyscy gościli w tutejszej sali widowiskowej z zapleczem. Była ona na tę specjalną uroczystość specjalnie przygotowana. Biel wnętrza, dekoracji mebli i zastawy stołowej w kontraście: głównie z czerwienią i zielenią dekoracyjnych kwiatów, urokliwych wiązanek, dekoracje aktualne i promocyjne proscenium i sceny, dekoracji plastycznych mogła budzić zachwyt.

Dyr. A. Majka powitał wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie, a szczególnie uroczyście Szanownych Jubilatów. Bo... Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie – cytował K. I. Gałczyńskiego na uroczystości.

Wszystkim „Złotym Parom”, życzę kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji. z tego, co przez pół wieku zbudowali, trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie”.

W tej dostojnej uroczystości uczestnikami także byli m.in. ks. Proboszcz Józef Książek, kierownictwo samorządowe gminy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Wanatem, Wójtem Gminy Świlcza Adamem Dziedzicem z Małżonką, zastępcą Wójta Gminy Świlcza Sławomirem Styką z Małżonką.

Obecne były w roli asystentek Wójta panie – urzędniczki Urzędu Gminy: Wioletta Bajek i Monika Piątek. Pomagały w ceremonii dekoracji Jubilatów.

Ponadto obecni byli Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego z terenu gminy i radni Rady Gminy, sołtysi wsi i liczne grono rodzin oraz znajomych Jubilatów.

Wójt Gminy Świlcza Adam DziedzicPrzemówienie Wójta Gminy

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiony w 1960 r. stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal ten jest najcenniejszy, bo... zdobywa się go przez 50 lat! Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach. Jest dowodem uznania państwa polskiego dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny.

W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał, a wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic miał zaszczyt wręczyć je 26 parom małżeńskim z terenu gminy. Wyjątkowy medal za 60-lecie pożycia małżeńskiego otrzymało małżeństwo z terenu Mrowli.

Medal ten jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żywią władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe gminy Świlcza dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego. Zatem medal trafia do zacnych i szanowanych mieszkańców naszej gminy. Wraz z okrągłym jubileuszem powróciły wspomnienia.

Oto fragmenty przemówienia Wójta:

– Pozwólcie, że z okazji Waszego doniosłego Święta złożę Wam serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie pięknej i długiej drogi życia.

Chcę Wam podziękować za wspólne lata przeżyte razem, za trud w wychowaniu dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego środowiska i całej naszej gminy. Swoją pracą, postawą dawaliście przykład oddania siebie najbliższym i środowisku. Cieszę się, że możemy Was spotkać w dobrym zdrowiu. Gratuluję pięknego jubileuszu i życzę, żebyśmy wszyscy tu zebrani mogli świętować następne, jeszcze bardziej dostojne.

Wszystkim „Złotym Parom”, życzę kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz radości i satysfakcji z tego, co przez te pół wieku zbudowali trwając przy sobie zgodnie z przyrzeczeniem: w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości w bogactwie i w biedzie./

Diamentowe i Złote Gody

Już wrzesień w kolorach pięknych przybył
Nićmi babiego lata Złote Gody ozdobił
Pod stopami Jubilatów dywan rozścielił
By dalsza ich droga szczęśliwością była
Bo droga życia, która jest za Wami
Ma wiele wschodów i zachodów słońca
Wiele zim srogich z tęgimi mrozami
Jesiennych szarug i wiatrów bez końca.
A Wam się zdaje że to jakby wczoraj
Mirtowy wianek, suknia, welon, gala –
Że jakby wczoraj orkiestra Wam grała
I wiele przeżyć wewnętrznych skrywała

Tak przeminęło szybko już ponad – pół wieku.
Na szlaku, który nie szczędził niczego
I Zawsze do przodu, do życia lepszego.[...]

Wójt dekorował Jubilatów, którzy ze wzruszeniem odbierali medale. W niejednym oku pojawiła się łezka radości? A nie smutku.

Dekoracja medalami to praca dla fotoreporterów, było ich dużo, bo bez różnorodnych pozycji, ujęć, pozowania a czasem lekkiego zażenowania – nie obeszło się.

Przedstawienie smyczkoweKoncert Muzyczny dla Jubilatów

Z kolei wystąpił gościnie na scenie sali widowiskowej Kwartet smyczkowy z Rzeszowa „Simple Quartet” pod kierownictwem Kornelii Ignas. Grają jeszcze: Anna Siciak, Alicja Międlar, Klaudia Borowiec-Wyrazik.

To był urzekający koncert. zawierający i obowiązkowy toast” 100lat” i przeboje współczesne i nieco klasyki., Wszystko tematycznie związane z okolicznościami i możliwościami percepcyjnymi słuchaczy. Przy wzruszającej muzyce wszyscy przenieśli się wspomnieniami w świat młodości i piękna.

Na koniec części oficjalnej w imieniu własnym i zebranych Jubilatów podziękowała za zaproszenie, dekorację Medalami organizację wspaniałą całej uroczystości i obdarowanie Cudownymi Kwiatami – Władzom Samorządowym i Lokalnym – red. „Trzcionki” Zofia Dziedzic (przypadek to? – w dniu 56. rocznicy ślubu Z. i W. Dziedziców).

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze

Zwieńczeniem uroczystości był wspólny obiad, przygotowany i podany przez pracowników GCK.

Na koniec wieczoru wspomnień – podziękowania złożył dla wszystkich Jubilatów, uczestników wykonawców prac związanych z uroczystościami Wójt A. Dziedzic: – Dziękuję, Dostojnym Jubilatom, z okazji tych szczególnych Jubileuszy pożycia małżeńskiego za przybycie i udział w uroczystościach. Składam jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia. Pokonywaliście przeciwności losu. Dzisiaj świętujecie wspólny sukces, który oparty jest na dochowaniu przysięgi małżeńskiej.

Dziękuję za to piękne świadectwo, z którego powinny czerpać wszystkie pary, szczególnie w czasach, w których o zachowanie wartości musimy zawalczyć. Dziękuję także za Państwa wzajemną miłość, którą wypełniacie swoje domy. W jej otoczeniu wzrastają kolejne pokolenia mieszkańców Gminy Świlcza.

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjecia: Andrzej Bednarz
Paweł Styka


Zapraszamy do galerii zdjęć: