EOG Promocja gmin - gmina świlczaZapraszamy wszystkich Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety w ramach Diagnozy Społecznej mieszkańców Gminy Świlcza w zakresie potrzeb życia kulturalnego.

Państwa odpowiedzi są dla nas niezwykle istotne w budowaniu naszej strategii przedsiębiorczości kulturalnej. Dzięki tym odpowiedziom, jesteśmy w stanie zrozumieć Państwa potrzeby i realnie je zaspokajać. Link do ankiety: https://forms.gle/zj8oUkNUXdpQw3dv9

Gmina Świlcza bierze udział w międzynarodowym projekcie „Podkarpacka Kultura bez barier” organizowanym przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin przy współpracy z norweskim partnerem Norsensus Mediaforum, którego celem jest opracowanie i wdrożenie strategii dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego. W projekcie biorą udział również 4 inne gminy (Gmina Świlcza, Kołaczyce, Narol, Czarna).@Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego @Fundusze Norweskie i EOG

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.