Pilarz przecina drzewo

W sobotę 22 lipca 2023r. na stadionie sportowym LKS „Bratek” w Bratkowicach, przeprowadzone zostały XV Zawody Drwali Nadleśnictwa Głogów Małopolski. O miano „Najlepszego Drwala,” rywalizowało pięciu mężczyzn, którzy na co dzień wykonują ciężką i niebezpieczną pracę, jako drwale na terenie lasów państwowych. Nadrzędnym celem zawodów było przypomnienie, utrwalenie oraz promowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy drwali podczas wykonywania różnych prac leśnych. Głównymi jurorami zawodów byli: Maciej Gaweł – p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów Młp., Bogdan Dziedzic – Inżynier Nadzoru i Dawid Pasieka – Starszy Specjalista SL.

Zgodnie z programem zawody, rozpoczęły się po godz. 9.00 w bratkowickim lesie w wyznaczonym sektorze. To właśnie tu pięciu doświadczonych drwali – zawodników, rywalizowało miedzy sobą w pierwszej konkurencji – ścinka drzew. Jest to najbardziej emocjonująca i najwyżej punktowana konkurencja, w której oceniane są m.in. zachowanie kierunku obalenia drzewa na wybrany punkt (wbity w ziemię kołek znacznikowy w odległości 11 m od pnia drzewa) i parametry techniczne pniaka (wysokość pniaka, rzaz podcinający, kąt podcięcia, rzaz ścinający itp.). Ważne też były zasady przestrzegania przepisów BHP. Przebieg konkurencji obserwowała wnikliwie komisja sędziowska złożona z doświadczonych leśników: Grzegorz Tarała, Jakub Władyka i Krzysztof Krupa.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała załoga karetki Pogotowia Ratunkowego. Ze względu na bezpieczeństwo, publiczność nie mogła obserwować rywalizacji drwali. Najlepszym w tej widowiskowej konkurencji, został Damian Dziadura z Firmy Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej Leszek Kochanowicz, zdobywając 543 punkty.

PRZEBIEG KONKURENCJI

Pozostałe konkurencje w zawodach drwali, odbywały się już na płycie boiska sportowego, gdzie publiczność mogła oglądać z zainteresowaniem zmagania drwali w drugiej konkurencji, okrzesywanie drzew z gałęzi, czyli kłody naszpikowanej drewnianymi kołkami. Tu liczył się nie tylko czas wykonania zadania i dokładność, ale przede wszystkim przestrzeganie zasad bezpieczeństwa BHP. Również w tej konkurencji najlepiej spisał się Damian Dziadura – doświadczony drwal, uzyskując 202 punkty. Konkurencję oceniali jurorzy: Andrzej Draus, Tomasz Czyżewski i Dominik Bąk.

Równie interesującą była trzecia konkurencja –. wymiana piły łańcuchowej. Także w tej rywalizacji liczył się czas, precyzja, poprawność wykonania czynności i przestrzeganie zasad BHP. Najlepiej i najszybciej zadanie to wykonał Damian Pruchnik – reprezentujący F.U.H.P. Zakład Usług Leśnych Damian i Ewelina Pruchnik. Zdobył 87 punktów. Jurorami w tej konkurencji byli: Wiesław Jodłowski, Józef Gaweł i Adam Smoleń.

W czwartej konkurencji – przerzynka kłody na dokładność, widzowie podziwiali wysokie umiejętności drwali w posługiwaniu się pilarką łańcuchową. W tej konkurencji jurorzy w składzie: Ryszard Piecuch, Stanisław Lis i Krzysztof Margański, wnikliwie obserwowali i sprawdzali poprawność wykonania zadania przez poszczególnych drwali. Zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i precyzję. W tej trudnej konkurencji najwięcej punktów, bo aż 218, zdobył Krzysztof Mieleszko – drwal, reprezentujący Zakład Usług Leśnych Bieleń Leszek.

 Bardzo emocjonująca była piąta konkurencja w zawodach – złożona przerzynka kłód. Jak w każdej z konkurencji, tutaj również wymagana była dokładność, czas wykonania i przestrzeganie przepisów BHP. Także to zadanie najlepiej wykonał Krzysztof Mieleszko, zdobywając 161 punktów. Poprawność wykonania konkurencji oceniali jurorzy: Jarosław Marek, Kazimierz Białaś i Daniel Gierlak.

W klasyfikacji ogólnej, pierwsze miejsce w Zawodach Drwali, zajął Damian Dziadura, zdobywając łącznie 1162 punkty i to on reprezentował będzie Nadleśnictwo Głogów Młp. na przyszłych Zawodach Regionalnych Drwali, które odbędą się w na terenie Nadleśnictwa Brzozów. Drugie miejsce zdobył Krzysztof Mileczko (1134 pkt.), trzecie – Wiesław Depa, reprezentujący F.U.H.P. Leszek Kochanowicz (951 pkt.), czwarte – Damian Pruchnik (726 pkt.),piąte – Piotr Bułaś – F.U.H.P. Zakład Usług Leśnych Damian i Ewelina Pruchnik (637 pkt.).

Asystentami zajmującymi się komunikacją interpersonalną, pomiędzy Jury, Komisjami, zawodnikami i wywoływaniem uczestników zawodów, byli: Alicja Liszkowska, Piotr Łabno i Bernard Dworak.

Również widzowie włączyli się do rywalizacji w przygotowanych dla nich konkurencjach, jak: rzut drewnianym wałkiem na odległość, ręczna przerzynka kłody na czas piłą „moja-twoja”. W tej pierwszej konkurencji udział wzięło kilkanaście osób (mężczyzn, kobiet, a nawet dzieci). Najdalej cisnął wałkiem Grzegorz Pałka z Bratkowic (członek miejscowej OSP).

Najwięcej emocji przysporzyła widzom ręczna przerzynka kłody na czas piłą „moja-twoja”. Był wielki doping publiczności, bo nawet panie próbowały sił w tej, wydawałoby się męskiej konkurencji. Najlepszymi zawodnikami w tej konkurencji okazali się: Józef Gaweł i Wiesław Jodłowski – leśnicy. Drugie miejsce zajęli mieszkańcy Bratkowic : Tadeusz Bednarz i Jan Zięba.

W konkurencji rzut drewnianym wałkiem na odległość wśród mężczyzn zwyciężył Grzegorz Pałka – mieszkaniec Bratkowic. Rzucił na odległość 8m 20 cm. Pierwsze miejsce wśród kobiet, zajęła Agnieszka Franczyk z Bratkowic, osiągając wynik 6m30cm.

Ponadto w ramach zawodów, zorganizowano dla publiczności warsztaty edukacyjne m.in. spacer z leśnikiem po lesie, poznawanie prac leśnych wykonywanych w drzewostanach, upraw leśnych, młodników i innych zadań wykonywanych przez Nadleśnictwo i podległe mu Leśnictwa. Warsztaty trwały nieco ponad godzinę, a skorzystało z nich kilka osób. Warsztaty prowadził Piotr Łabno – pracownik Nadleśnictwa Głogów Młp.

ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD, PODSUMOWANIE

Tradycyjnie po zakończeniu zawodów, nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie cennych nagród dla zwycięzców w poszczególnych konkurencjach i pozostałych zawodników. Wśród nagród był m.in. profesjonalny sprzęt firmy Stihl ( pilarka łańcuchowa, podkaszarka, myjka ciśnieniowa, pilniki, koszule i inne akcesoria). Również uczestnicy konkursów dla publiczności, otrzymali nagrody i upominki. Uroczystego wręczenia nagród, dokonali wspólnie: Maciej Gaweł – p.o. Nadleśniczego, Adam Dziedzic – Wójt, Adam Majka – dyrektor GCKSiR, Bernard Dworak – leśniczy. Nagrody ufundowała firma Stihl, Firma IWO – Sport. Firma Stihl, ustawiła na terenie stadionu stoisko, gdzie można było oglądać profesjonalny sprzęt tej firmy (pilarki łańcuchowe, podkaszarki żyłkowe,, myjki ciśnieniowe, sprzęt ochronny itp.) oraz dowiedzieć się o jego przeznaczeniu, parametrach, a także dokonać jego zakupu. Organizację Imprezy wsparły finansowo Zakłady Usług Leśnych.

Po ceremonii wręczenia nagród Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza, powiedział: „(…) Cieszę się, że właśnie tu w Bratkowicach – miejscowości położonej blisko lasu, udało się po raz pierwszy zorganizować tak ciekawą imprezę, jak Zawody Drwali. Liczę na to, że w przyszłości będzie to impreza cykliczna (…). Deklaruję – dodał Wójt, że jako Samorząd Gminy Świlcza będziemy się dokładać do takiej imprezy siłą, sercem i środkami tak, żeby to była wspólna impreza (…).

Natomiast Maciej Gaweł p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów Młp. powiedział: „(…) Pragnę podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom zawodów i zwycięzcom, bo wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Dziękuję za doskonałą atmosferę współzawodnictwa (…). Chcę podziękować wszystkim widzom i kibicom za gorący doping podczas emocjonującej rywalizacji drwali. Dziękuję również publiczności, która przybyła, by zobaczyć, jak przebiegają takie zawody (…). Myślę, że jak będzie wszystko dobrze to tak, jak powiedział Pan Wójt, będą to cykliczne zawody i spotkamy się w Bratkowicach za rok. Dziękuję wszystkim – dodał Nadleśniczy, którzy przyczynili się do doskonałej organizacji i przebiegu zawodów i tak wspaniałej imprezy (…).

Także prowadzący imprezę Marek Szczur – pracownik Nadleśnictwa, podziękował wszystkim za pomoc w organizacji zawodów, a szczególnie panom z Koła Gospodyń Wiejskich w Trzcianie (wraz z mężami), za przygotowanie kulinarnej części imprezy oraz obsłudze medycznej karetki Pogotowia Ratunkowego, która dbała o bezpieczeństwo zawodników.

Organizatorem XV Zawodów Drwali było Nadleśnictwo Głogów Małopolski, a współorganizatorami: Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz Urząd Gminy w Świlczy. Partnerem imprezy była firma Stihl. Rok temu na terenie Leśnictwa Husów, przeprowadzone zostały XIV Zawody Drwali Nadleśnictwa Głogów Młp. Organizatorzy zadeklarowali wspólnie podczas tegorocznej imprezy, że kolejne XVI Zawody Drwali, odbywać się będą cyklicznie w Bratkowicach. Jedną z atrakcji tej imprezy plenerowej, był przyjazd na stadion grupy kilkunastu motocyklistów na imponujących pod każdym względem maszynach. Takich wzbudzających podziw, dwu i trzykołowców nie ogląda się na co dzień na gminnych drogach.

Tekst: Władysław Kwoczyński
Zdjęcia: Andrzej Bednarz


Zapraszam do galerii zdjęć: