Zdjęcie grupowe

Rok szkolny 2022 -2023 - uważam za zakończony!

Szkoła to piękny ogród, gdzie wzrastają,
skąd odfruwają najcudowniejsze motyle - dzieci.

W 2023 r. zajęcia lekcyjne dla ponad 4, 7 mln uczniów skończyły się 23 czerwca, a więc szybciej niż w latach ubiegłych. Wakacje rozpoczęły się 24 czerwca i będą trwać do 3 września 2023 r. Zgodnie z kalendarzem MEiN na rok 2023/24 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przyszłym roku szkolnym rozpoczną się dopiero 4 września br., tj. w poniedziałek, a zakończą już 21 czerwca.

23 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach odbyło się już tradycyjnie - uroczyste gminne zakończenie roku nauki szkolnej 2022-23 uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli sołectw Gminy Świlcza.

W tym podniosłym spotkaniu wzięli udział tegoroczni ósmoklasiści, nauczyciele, dyrekcja oraz zaproszeni goście, a wśród nich - delegacje uczniów na czele z dyrektorami i zastępcami dyrektorów wszystkich szkół gminy.

Część oficjalna uroczystości

Dyrektor Szkoły Joanna RóżańskaUroczystego otwarcia z wejściem Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniem Hymnu Państwowego dokonała dyr. Joanna Różańska.

Dyrektor SP Nr 1 w Bratkowicach Joanna Różańska powitała wszystkich przybyłych, uroczystą przemową. Wśród nich byli: dyrektorzy lub wicedyrektorzy z wszystkich szkół i przedszkoli gminy, delegacje uczniowskie – laureaci Nagród Wójta Gniny Świlcza oraz a także samorządowców lokalnych. Reprezentowali ich: wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, wicewójt Sławomir Styka, radni Rady Gminy i urzędnicy UG, związani z sektorem oświaty i edukacji. Obecni byli: Sołtys i Radni Bratkowic oraz przewodniczący i prezesi miejscowych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Zaszczycili organizatorów swą obecnością na uroczystości przedstawiciele duchowieństwa aktywnie współpracujący ze szkołami: ks. dr. Piotr Potyrała - przedstawiciel „Caritas” Rzeszów, ks. proboszcz i duszpasterz nauczycieli Ryszard, Tokarz z Mrowli i ks. T Kawalec - katecheta z miejscowej parafii. Mile witany był Prezes ZNP Oddziału Świlcza Janusz Biliński oraz Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusława Buda. Najważniejszymi uczestnikami tego typu spotkań byli jednak uczniowie - ósmoklasiści.

Dyrektor Różańska - zwracając się do nich mówiła m.in.: „Drodzy Absolwenci! Wasza naukowa przygoda z „podstawówką” dobiega końca. Dziękuję za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, przekraczając progi tej szkoły. Wierzę, że każdy z Was znalazł tu swojego nauczyciela i mistrza, który z troską i chęcią poprowadził go przez meandry nauki. Wasz rocznik z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszej placówki, ponieważ jest to rocznik uczniów kreatywnych, świadomych swojej wartości, gotowych zmieniać świat na lepsze,. równocześnie szanujących tradycje i swą mała i dużą Ojczyznę. Życzyła absolwentom dostania się do wymarzonych szkół oraz wypoczynku po całym roku pracy szkolnej”.

Absolwenci podziękowali całej społeczności szkolnej za 8 lat efektywnej nauki w szkole.

Dyrektor serdecznie podziękowała również Rodzicom uczniów za wsparcie i zrozumienie potrzeb szkoły oraz owocną długoletnią współpracę.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała przewodnicząca Monika Piątek, która w pięknych słowach i z ogromnym wzruszeniem podziękowała Uczniom, Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły za rzetelną trudną pracę całoroczną, wręczając w podzięce na ręce dyr. Różańskiej - wiązankę urokliwych kwiatów.

Wójt Gminy Świlcza Adam DziedzicZ kolei głoś zabrał Wójt Adam Dziedzic: […] W życiu każdego człowieka są chwile ważne, niezwykłe i piękne, które na stałe zapadają w świadomość. I tak jest dzisiaj w tak doniosłym wydarzeniu jakim jest zakończenie roku szkolnego, który przechodzi do historii. Dziękuję za obecność podczas dzisiejszej uroczystości wszystkim rodzicom.

Kilka lat temu, kiedy objąłem samorządową funkcję Wójta Gminy Świlcza jednym z celów, które sobie postawiłem było nadanie wszystkim szkołom i nauczycielom należnej rangi. Dziś jestem zadowolony. Mamy na naszym terenie przedszkola i żłobki. Szkoły podstawowe i średnie, świetlice i zakłady wychowawcze.

To nasze małe, gminne terytorium edukacyjne napawa mnie dumą, wciąż zyskuje nowe oblicze, wciąż się rozwija, daje swym dzieciakom żłobkowym i przedszkolnym, uczniom i absolwentom nieograniczone możliwości rozwoju. Może kończyć się uzyskaniem świadectw z wyróżnieniem, dyplomów za szczególne różnorodne osiągnięcia, nagród książkowych, samorządowych i rzeczowych, a droga na wyższe szczeble kształcenia przed każdym może stać otworem. Ta wizja tworzenia też miała swoją cenę i o szkolną renomę trzeba było stoczyć niejedną walkę. […]

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 r. gratuluję wszystkim Uczniom osiągniętych wyników. Życzę słonecznych i bezpiecznych wakacji. Oby były one pełne niezapomnianych chwil i fantastycznych przygód. […]. Uczniom życzę interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz - po wakacjach - szczęśliwego powrotu do szkoły"

Przed absolwentami szkół - wiele dróg, co w świat prowadzą?

„Chciałbym pożegnać odchodzących od nas ósmoklasistów, którzy dziś po raz ostatni odbierają świadectwa. Przed Wami wiele dróg, co w świat prowadzą? Mam nadzieję, że każdy z Was odnajdzie w sobie chęć robienia rzeczy pięknych i ważnych. Życzę Wam uśmiechów losu, byście mogli z tysiąca dróg wybrać tę jedną? Najlepszą...

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom szkół serdecznie dziękuję za kolejny rok wytężonej pracy. Życzę, aby okres wakacyjny był dla Państwa czasem pełnym radości i zasłużonego odpoczynku. […]”.

Szczególne wyrazy uznania skierował do Uczniów, którzy uzyskali w klasyfikacji końcowej najwyższą możliwą średnią – 6,0. Wójt Adam Dziedzic i dyr. Joanna Różańska oraz dyr. Eliza Oleszak wręczyli wszystkim prymusom szkół gminy Pióra Wójta wraz z listami gratulacyjnymi.

Zakończenie roku to dobra okazja, by pogratulować uczniom sukcesów w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych i tematycznych. W tym roku "Pióra Wójta" otrzymali następujący absolwenci:

Lp.

Jednostka

Absolwent

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach

Jakub Kuśmider
Oliwia Piętowska

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach

Tomasz Arczewski

3.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

Weronika Gwizdak
Eliza Kapica
Michalina Madera
Jakub Salach
Anna Szydełko

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli

Wiktoria Bednarz

5.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy

Piotr Jandziś
Julia Piwoda

6.

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie

Magdalena Charchut

7.

Szkoła Podstawowa w Trzcianie

Amelia Świstara

8.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Bratkowicach

Blanka Bachórz
Cyprian Bednarz

9.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Błędowej Zgłobieńskiej

Julia Batóg

Oto nagrodzeni za wybitne wyniki sportowe. Otrzymały je szkoły z nominacji Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego Aliny Kulczyckiej. Z dużym powodzeniem realizowano programy sportowe, w tym zwłaszcza lekkoatletyczne i piłkarskie dbając o dobry stan ducha i ciała..

Są to, wg miejsc:

  • I - Szkoła Podstawowa w Trzcianie
  • II - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK w Bratkowicach
  • III - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli

„Jak co roku z dużym powodzeniem realizowane były akcje, kampanie i programy. Wszystkie z nich poszerzały wiedzę, rozwijały zainteresowania uczniowskie w różnych zakresach tematycznych począwszy od wychowania patriotycznego i obywatelskiego, programowania, ekologii i ochrony środowiska po akcje i projekty edukacyjne, prozdrowotne i czytelnicze. Nie zabrakło realizacji treści dotyczących bezpieczeństwa. Młodzież z Samorządu Uczniowskiego realizowała i projekty mające na celu kształtowanie postaw pro obywatelskich i samorządowych. Uczniowie wzięli udział w wielu szkoleniach, dyskusjach i warsztatach oraz reprezentowali szkoły np. w Warszawie na spotkaniu Sejmie RP poświęconym tematyce demokracji. Nie obca nam również debata gminna i Młodzieżowa Rada Gminy. Świlcza działająca od kilku lat jako namiastka działań „obywatelskich”.

Z poczuciem satysfakcji i dumy, włączając się w działania ogólnopolskie dotyczące patriotyzmu i pamięci historycznej, ekologii i walki ze szkodnikami, chroniąc przyrodę, czuliśmy satysfakcję.

Reasumując tegoroczną pracę nie można pominąć sfery opiekuńczej w naszej gminie:

Świetlice Biblioteka klasy oddziału przedszkolnego działały bardzo prężnie realizując swoje programy i przedsięwzięcia. Pracowaliśmy w wolontariacie uczestnicząc w zbiórkach charytatywnych, niesieniu pomocy potrzebującym. Nie obce nam oszczędzanie w Szkolnej Kasie Oszczędności oraz pomaganie zwierzętom.

Za nami wiele konkursów i zawodów sportowych, jesteśmy gminą aktywną w wielu dziedzinach nauki i sportu. Nie obce nam również osiągnięcia w konkursach artystycznych oraz liczne innowacje pedagogiczne realizowane przez nauczycieli. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że rok szkolny 2022- 23 w naszej gminie - odchodzi do historii. Dodać należy, że to wszystko, o czym wspominano ma ogromne znaczenie. Buduje szkołę jej klimat, sprawia, że uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne na dalszych etapach edukacji i w dorosłym życiu. Ilość działań, przedsięwzięć i innych wydarzeń z życia szkolnego ilustrują strony szkolne w Internecie, i okazjonalne gazetki wystawy, wydawnictwa. Przeglądając fotorelacje, odnosimy wrażenie, że w szkole codziennie zdarzało się coś ciekawego. Młodsze dzieci korzystały z bogatej oferty ćwiczeń i zabaw edukacyjnych. Uczniowie chcą i lubią się uczyć, występować, tworzyć. Szczególne słowa uznania należą się rodziców, którzy wspierali, nauczycieli, w codziennym trudzie.”

Każde zakończenie oznacza początek czegoś nowego.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się także w atmosferze pożegnania odchodzącej na emeryturę długoletniej, zasłużonej nauczycielki SP Nr1 w Bratkowicach Wioletty Oreńczuk. Dyrektor Różańska podziękowała pani Wioli za rzetelną pracę, serce i troskę o sprawy uczniów i szkoły. Podkreśliła, że jej droga zawodowa ukazywała prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej i wykonywanie swoich obowiązków z pasją. Złożono podziękowanie za każdy dzień spędzony w naszej szkole. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele związków zawodowych ZNP - obecny na uroczystości Prezes Janusz Biliński oraz Przewodnicząca Bogusława Buda. W imieniu wszystkich zebranych życzyć należy z szacunkiem: „Szczęśliwej drogi. już czas, mapę życia w sercu masz. Jesteś jak młody ptak...”

Występy uczniówCzęść artystyczna w wykonaniu uczniów i zakończenie.

Nie byłoby uroczystego spotkania podsumowującego pracę szkół, gdyby nie było popisów artystycznych. Montaż słowno – muzyczny o szkole i wakacjach, tańce nowoczesne i tradycyjne na ludowo to tylko krótki wyimek całości. Przygotowuje ją w danym roku szkoła urządzająca uroczystość. Wysiłek to niebagatelny, ale satysfakcji sporo. Były śpiewy, i tańce rytmiczne, pokazy multimedialne, i chociaż nie wszystko każdemu wykonawcy się udało „na medal”, to każdy zasługiwał na uznanie za podjęty trud i chęci do aktywnego udziału.

Po wspólnych zdjęciach pamiątkowych, goście miło spędzili czas rozmawiając o przeżyciach przy suto i elegancko zastawionych pysznościami stołach przygotowanych przez Panie z kuchni szkolnej stołówki. Choć początek uroczystości Natura ubogaciła burzą z wyładowaniami atmosferycznymi i ulewą - zakończenie było eleganckie, serdeczne i słoneczne.. i tak wspominajmy uroczyste jego zakończenie dziękując Organizatorom Wykonawcom i Gościm za „kawał dobrej roboty”.

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis


Zapraszam do galerii zdjęć: