Laureaci konkursu

Tegorocznym tematem konkursu było ukazanie różnego rodzaju symboli i sytuacji świątecznych ponieważ ma on na celu ukazanie piękna tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi na terenie powiatu rzeszowskiego oraz propagowanie świątecznych tradycji lokalnych. Poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży ma on ogromny wpływ na poznawanie i kontynuowanie owych tradycji. Cele konkursu to także upowszechnianie i popularyzacja fotografii czarnobiałej i barwnej, rozwijanie wśród wszystkich mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzieży) zainteresowania lokalną tradycją, zapoznanie z różnorodnością obrzędów świątecznych. Poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w zabawach i konkursach następuje zaspokojenie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną oraz umocnienie więzi rodzinnej. Ponadto uczestnicy rozwijają swą osobowość poprzez takie cechy charakteru jak: samodzielność, odpowiedzialność, opanowanie, skupienie uwagi, wytrwałość w dążeniu do celu. Konkurs odbywa się już od ponad 23 lata. Na początku był organizowany jako konkurs gminny. Natomiast od dziewięciu lat jest konkursem o zasięgu powiatowym dzięki wsparciu sponsorów: Starostwa Powiatu Rzeszowskiego, Wójta Gminy Świlcza oraz Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który jest równocześnie współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Przebieg Konkursu

6 czerwca 2023 r. w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie odbyło się uroczyste wręczenie nagród IX edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego. Konkurs corocznie organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Trzcianie oraz Wójta Gminy Świlcza - Adama Dziedzica.

Na uroczystej gali, wśród zaproszonych gości znaleźli się: zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Jakub Izdebski, Pan Adam Kus - Kierownik Działu Multimedialnych Technik z WDK w Rzeszowie oraz Monika Zając Czerkies - fotograf, główny instruktor WDK Rzeszów. Ze względu na ogrom obowiązków, niestety, swoją obecnością nie zaszczycili nas reprezentanci Starostwa Powiatowego w Rzeszowie i Gminy Świlcza. Jednakże przekazali na ręce organizatorów nagrody, serdeczne podziękowania i gratulacje nagrodzonym uczniom.

Najważniejsi byli, jednak, uczniowie i ich opiekunowie, którzy z podekscytowaniem czekali na werdykt i odebranie nagród oraz wyróżnień.

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich gości przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie - Agnieszkę Małozieć. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu podkreśliła, znaczenie i cele konkursu, rolę, którą odgrywa współpraca ze współorganizatorami i relacje, jakie panują między nimi. Wpłynęło to przede wszystkim na duże zainteresowanie ww. konkursem. Młodzież miała możliwość wykazać się swoimi talentami i jednocześnie zdobyć cenne nagrody.

Następnie zabrał głos Jakub Izdebski, za-ca Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który w niezwykle ciepłych słowach wypowiedział się o pomyśle i efektach pracy oraz rozmachu wystawy i emocjach estetycznych. Przekazał wszystkim słowa uznania i podziękowania za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu. Podziękował wszystkim uczestnikom za rzeczowe podejście do tematu. Życzył, aby fotografia towarzyszyła im w dalszym życiu i sprawiała wiele radości.

Na końcu zabrał głos Adam Kus, przewodniczący jury oceniającego zdjęcia. W swej wypowiedzi zaznaczył, jak wielki problem miała komisja konkursowa przy wyborze nagrodzonych zdjęć. Mówił m.in. o trudnym temacie tegorocznej edycji i fachowym podejściu do w/w zagadnienia. Akcentował, zwracanie uwagi na technikę fotografowania, na chwilę refleksji przed każdym ujęciem, prawidłowym operowaniem światłem. Jednocześnie, podkreślił bardzo wysoki poziom artystyczny nadesłanych prac. Podziękował za sprawne i profesjonalne przygotowanie wernisażu oraz bardzo dobrą współpracę pomiędzy współorganizatorami.

Zdjęcia w wersji elektronicznej wraz z krótkim opisem należało nadesłać do Organizatorów Konkursu w oznaczonym terminie. Zwycięzca Konkursu został wyłoniony przez kilkuosobową, profesjonalną Komisję Konkursową. Tegorocznym tematem konkursu było ukazanie różnego rodzaju symboli i sytuacji świątecznych oraz zapoznanie z różnorodnością obrzędów świątecznych.

Po zakończeniu konkursu, segregacji materiału zdjęciowego, stwierdzeniu jego zgodności z założeniami Regulaminu Konkursu ustalono – co następuje…

Ustalenia Komisji Konkursowej.

 • Fotografie zgłaszane do konkursu były zgodne z tematyką Konkursu, tzn. obrazowały konkretny obrzęd, tradycję (pisanki wielkanocne, koszyczki, palmy, bądź inny element charakterystyczny dla Świat Wielkanocnych).
 • Spośród kilku prac przesłanych od jednej osoby komisja wybierała maksymalnie trzy fotografie, które podlegały głosowaniu
 • Zdjęcia należało opatrzyć tytułem oraz krótkim opisem.

Na konkurs nadesłano 147 fotografii, wykonanych przez 55 uczestników.

Komisja Powiatowego Konkursu Fotograficznego powołana w składzie:

 • Przewodniczący: Adam Kus – fotograf, kierownik działu Technik Audiowizualnych i Cyfrowych, WDK Rzeszów
 • Członek: Klaudia Krupa - fotograf, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
 • Członek: Monika Zając Czerkies – fotograf, główny instruktor WDK Rzeszów
 • Członek: Zbigniew Lis – fotograf, kustosz RDTL w Trzcianie

W dniu 10 maja 2023 r. po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego komisja poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie fotografie. Komisja w swoich ocenach poza obiektywnymi kryteriami co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki prac, wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii.

Spośród autorów nadesłanych fotografii członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać następujące nagrody:

 • I miejsce: Milena Gil, SP Trzciana
 • II miejsce: Izabela Zagulska, SP Trzciana
 • III miejsce: Maja Pieniążek, SP nr 2 Niechobrz

oraz 5 wyróżnień:

 • Hubert Gębacz, SP nr 5 Rzeszów
 • Antoni Maciocha, ZS Malawie
 • Stanisław Kalandyk, SP nr 2 Niechobrz
 • Lena Tendaj, SP nr 18 Rzeszów
 • Maja Słodzińska, SP Trzciana

Wszystkie nadesłane zdjęcia prezentowały wysoki poziom artystyczny, zaskoczyły członków kreatywnością i profesjonalnym podejście do tematu. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wręczaniem nagród pieniężnych i rzeczowych oraz okolicznościowych dyplomów zajęli się honorowi Goście i Sponsorzy.

W trakcie uroczystego wernisażu w dn. 6 czerwca 2023 można było podziwiać prace, które zakwalifikowały się do ścisłego etapu konkursu. Nagrodzone zdjęcia zostały również opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz mediach społecznościowych.

Kończąc wernisaż, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie i Organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Jeszcze raz pogratulowali wszystkim uczestnikom bardzo wysokiego poziomu wykonanych prac. Wspólne zdjęcia podczas wernisażu będą pamiątką tych doniosłych w życiu dziecka – dni.

Po raz kolejny Gala Konkursowa z udziałem Organizatorów, Laureatów, Opiekunów merytorycznych lub rodzinnych odbywa się w Regionalnym Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie, który wespół ze Szkołą Podstawową jako instytucją macierzystą jest jej organizatorem. A są to od kilku lat – Dyr. SP Trzciana Artur Szary, Agnieszka Małozięć wicedyrektor, administrator Zbigniew Lis i Grażyna Różańska oraz Agnieszka Szumilas - nauczycielki tutejszej szkoły. Sprawozdania umieszczane są w lokalnym samorządowym czasopiśmie „Trzcionka”, na stronach gminy i szkoły. Z wystawy prac pokonkursowych sporządzany jest każdorazowo album tematyczny. To wspaniała pamiątka na przyszłość i... wzór.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie, serdecznie gratulujemy Laureatom, życzymy ciekawych twórczych pomysłów na Przyszłość i Zapraszamy! Znów!

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis


Zapraszamy do galerii zdjęć