Dyrektor Krzysztof Potocki z wizytą w BułgariiRealizacja projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W dniach 27 i 28 kwietnia 2023 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Pan Krzysztof Potocki udał się z wizytą przygotowawczą do Bułgarii, do Primary School im. Stefana Pesheva w Sevlievie. W trakcie spotkania, między szkołami, nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej realizacji przedsięwzięcia „Wspólny język przy stole – Common language at the table” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.


Szkolenia językowe

W ramach przygotowań do mobilności ponadnarodowej nasi uczniowie odbywają szereg szkoleń językowych, kulturowych i pedagogicznych. Zajęcia mają na celu przygotować młodzież do wyjazdu, aby w zetknięciu z inną narodowością uniknąć „szoku kulturowego” i najlepiej wykorzystać możliwości jakie stwarza organizowane przedsięwzięcie „Wspólny język przy stole”. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 342,00 zł (w proporcji 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa) na realizację inicjatywy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie PO WER.