Robot na zajęciach

Robotyka to dziedzina łącząca w sobie elementy informatyki, mechaniki, elektroniki, a ponadto sensoryki i automatyki. Zajęcia z robotyki, na które mogą od trzech lat uczęszczać uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy, zostały przygotowane w przystępny sposób, są skierowane do uczniów klas 4 i 5. Uczniowie pracują na zestawach, które pozyskała szkoła. Ogromny wkład ma też Wójt Gminy Świlcza, który poparł działania szkoły, zainteresowania naszych najmłodszych uczniów i wsparł finansowo zakup kolejnych zestawów. Cztery zestawy szkoła otrzymała od Politechniki Łódzkiej, z którą współpracuje.

Robotyka to m.in. bardziej zaawansowane układanie klocków lego. Powstające konstrukcje często zawierają również elementy elektromechaniczne, które charakteryzują prawdziwe roboty. Po tym jak powstanie robot według instrukcji, następuje jego programowanie. Dzięki temu będzie on mógł wykonywać określone czynności. Uczeń zyskuje władzę nad stworzonym robotem, ma satysfakcję z wykonanego projektu. Dzieci biorące udział w zajęciach robotyki rozwijają swoje umiejętności manualne, stymulują wyobraźnię, myślenie twórcze, uczą się cierpliwości, wytrwałości, kreatywnego i przestrzennego myślenia. Wzrasta u nich chęć i umiejętność pracy w grupie rówieśniczej, zainteresowanie nauką.

12 kwietnia 2023 r. ponownie gościliśmy w szkole TVP 3 Rzeszów, a reportaż z zajęć robotyki można obejrzeć w programie Popołudnie z TVP Rzeszów z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Grzegorz Patruś
Dyrektor SP w Świlczy


Link do nagrania: