Bukiety otrzymane podczas otwarcia DDP

Dzienny Dom Pomocy w Bratkowicach, druga po trzciańskim Gminnym Klubie Seniora mieści się w Domu Strażaka. W środę 15 lutego 2023 r. seniorzy po raz pierwszy przekroczyli próg tego Domu. Do momentu oficjalnego otwarcia, pomieszczenia DDP wyposażane były sukcesywnie w niezbędny sprzęt, meble itp. Znajdują się tu takie pracownie i pomieszczenia, jak: pokój terapii grupowej, grota solna, pokój rehabilitacji, pokój dziennego pobytu, pokój terapii indywidualnej, pokój wypoczynkowy, pokój doświadczania świata (terapia światłem), kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze sanitarne i inne. DDP zapewnia seniorom usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad dwudaniowy), udział w zajęciach terapeutycznych, muzycznych, plastycznych, wspierających ruchowo, organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowych, pomoc psychologiczną i inną.

W czwartek 20 kwietnia 2023 r. w Bratkowicach odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów. W uroczystości uczestniczyło ponad 50 osób zaproszonych, a wśród nich samorządowcy z Wójtem Gminy Świlcza Adamem Dziedzicem na czele, radni powiatu, przedstawiciele instytucji, lokalnych placówek oświatowych, organizacji społecznych (OSP, KGW,TMZB, Caritas, LKS) oraz 25. seniorów – podopiecznych DDP w Bratkowicach

Otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza, Benedykta Piątek – dyrektorka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy oraz Maria Kwoka – podopieczna DDP. Uroczystej ceremonii poświęcenia pomieszczeń DDP, dokonał ks. kan. Józef Książek – proboszcz miejscowej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Podczas uroczystości, mowy okolicznościowe wygłosili kolejno: Benedykta Piątek, Adam Dziedzic i dh Piotr Chmaj – prezes bratkowickiej OSP, Tadeusz Bielenda i Władysława Lenartowicz – podopieczni DDP. Były podziękowania m.in. dla Urzędu Gminy Świlcza, GOPS oraz wielu osób zaangażowanych w utworzenie DDP w Bratkowicach. Po tych wystąpieniach seniorzy przekazali bukiety kwiatów m.in. dla Adama Dziedzica i Benedykty Piątek, a niektórym gościom zaproszonym ofiarowali upominki wykonane własnoręcznie.

Uroczystość uświetnił bogaty program artystyczny

Rozpoczęli go Seniorzy, którzy wykonali kilka piosenek, m.in. „Hymn Klubu Seniora”, „Hej Seniorzy” (własne słowa piosenki) oraz „Chodzę, chodzę tu…” ze sporą dawką humoru. Wystąpiły też dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które w ludowych strojach krakowskich, zatańczyły „Krakowiaka”. Również dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Pawła II, przedstawiły piękną bajkę „Calineczka”, ubogaconą śpiewem i tańcem. Wszyscy wykonawcy nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Część towarzyska spotkania

Pięknym akcentem na zakończenie uroczystości było pokrojenie okolicznościowego tortu i poczęstowanie nim wszystkich gości. Okazały tort pokroili wspólnie: Adam Dziedzic – Wójt i Janina Wąsik – podopieczna DDP. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem integracyjnym, któremu towarzyszyły przyjazne rozmowy, wspomnienia i ciekawe dyskusje. Przy okazji konwersacji, korzystano z obfitości tzw. stołu szwedzkiego.

Z rozmów z podopiecznymi DDP, mimo krótkiego jeszcze okresu trwania instytucji, wynika zadowolenie. Spotkanie z innymi ludźmi, chociaż przez kilka godzin dziennie, pozwala im na jakiś czas zapomnieć o samotności i szarej codzienności. Zbliża się lato. Wierzę, że na placu przed Domem Strażaka stanie duży parasol chroniący od słońca, a pod nim ławeczki lub krzesła, na których seniorzy mogliby usiąść i odpocząć na świeżym powietrzu.

Tekst: Władysław Kwoczyński
Zdjęcia: Andrzej Bednarz


Zapraszam do galerii zdjęć: