Widok nóg w wojskowych spodniach i butach

Wójt Gminy Świlcza informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na terenie województwa podkarpackiego, kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Świlcza zostanie przeprowadzona w następujących dniach:
 

  • Mężczyźni: 27 - 28.04.2023 r. oraz 04 - 05.05.2023 r.
  • Kobiety: 29.06.2023 r.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2004 oraz roczników starszych (1999-2003), którzy nie mają uregulowanego stosunku do powszechnego obowiązku obrony, jak również kobiety wytypowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Rzeszowie.

Kwalifikację wojskową przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Rzeszowie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Rzeszowie, obejmującej swoim zasięgiem działania cały powiat rzeszowski, jest budynek Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzyma od Wójta Gminy Świlcza imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują m. in. obwieszczenia wojewody.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Jeżeli osoba wzywana, z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie to najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinna podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Pracownik Urzędu Gminy Świlcza, upoważniony przez Wójta Gminy, wyznaczy takiej osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej prowadzi Referat Spraw Społeczno-Obywatelskich Urzędu Gminy Świlcza, pokój 107, I piętro pod numerem telefonu (17) 867-01-47 w godzinach pracy urzędu.