Logo asystent osobisty 2Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, w związku z realizacją programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, poszukuje 8 osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/ osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną w formie umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia powinny legitymować się:

 1. Posiadaniem dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:
  • asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
  • opiekun osoby starszej
  • pedagog/psycholog
  • terapeuta zajęciowy
  • pielęgniarka
  • fizjoterapeuta;

lub

 1. Posiadaniem co najmniej 6 – miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy; 36-072 Świlcza 168 (pok. 105) w godzinach jego pracy, a mianowicie:

 • w poniedziałek – od 7:30 – 17:30
 • wtorek – piątek – od 7:30 15:00

lub telefoniczny pod nr: 17 86 70 120.