Urząd Gminy Świlcza informuje, iż wpłaty I raty podatku przez MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MROWLA z terminem płatności do 15 marca 2023 r. można dokonywać bez dodatkowych opłat:

  • w kasie Urzędu Gminy Świlcza w:
    • poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
    • wtorek - piątek w godz. 7.30 - 14.30,

oraz na indywidualne konto bankowe wskazane w decyzji w sprawie wymiaru podatku:

  • w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy - Punkt kasowy w Bratkowicach w godz. 7.30 - 14.30;
  •  Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy w godz. 8.00 - 15.30 lub
  • za pośrednictwem płatności internetowych.

Natomiast dokonując płatności w innych bankach lub punktach kasowych czy za pośrednictwem poczty, wówczas będzie pobierana dodatkowa prowizja.