Dwie kobiety w przebraniach starszych

Już po raz kolejny seniorzy naszej miejscowości mieli okazję do wspólnego świętowania Dnia Seniora – uroczystości zapoczątkowanej przed 30 laty przez Szkołę Podstawową. W tym roku zaszczytną funkcję witającego w imieniu organizatorów przypadła obecnemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trzcianie Arturowi Szaremu. To bardzo cenne kontynuowanie tradycji szkoły i jej najbliższego środowiska, które swą obecnością poparło jego inicjatywę jest najlepszym dowodem uznania. Przemówienie do szanownych seniorów wygłosił Adam Dziedzic Wójt Gminy Świlcza, mowę okolicznościową ksiądz proboszcz parafii trzciańskiej dr Janusz Winiarski oraz Dorota Rasińska – przedstawicielka Koła „Caritas”, zapraszając wszystkich obecnych na poczęstunek i rozmowy kuluarowe

Zaszczycili nas swoją obecnością…

Po oficjalnym powitaniu przez dyrektora szkoły Artura Szarego głos zabrał Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic. Powitał zgromadzonych gości, szczególne słowa skierował do seniorów, podkreślił, że najważniejsze jest zdrowie, radość i pogoda ducha a wówczas wiek się nie liczy, to seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się wraz z upływem lat. „To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości intelektualnych i kulturalnych, z których mogą czerpać młodsze pokolenia” –. podkreślali wszyscy przedstawiciele Organizatorów’.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Piotr Wanat, z-ca wójta Sławomir Styka, ks. Katecheta Parafii Trzciana, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego – Sławomir Miłek, miejscowi: radni Rady Gminy: Marcin Czech i Paweł” Piela. kier, posterunku Policji w Trzcianie st. aspirant Mateusz Jarosz, dyr. GCKSiR Adam Majka, który użyczał lokalu, dyr., GBP z/s. w Dorota Madej, przedstawiciel GZ OSP Tomasz Kwoka, prezes TPT w Trzcianie Jan Czech, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele oraz pracownicy SP i Przedszkola z rodzinami, małżonkami, przedstawiciele mediów samorządowych, organizacji społecznych i wiejskich.

Widzowie podczas widowiskaFrekwencja dopisała – sądzę, że do tej pory nie często bywało tylu szanownych gości. Sala widowiskowa, balkon i zaplecze pełne rozradowanych dzieci, młodzieży i dorosłych świadczyły nie tylko o integracji społecznej, wielopokoleniowej ale i uświadomieniu wszystkim, jak ogromną rolę osoby starsze pełnią w społeczeństwie oraz zwrócenie uwagi na fakt, iż seniorzy nadal mają wiele energii i chęci do działania. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Serdeczne powitanie, piękna sala, przyjazna i uroczysta atmosfera a przede wszystkim najbliżsi sercu na scenie sprawili, że ostatnie popołudnie karnawału wypełnione było radością wszystkich uczestniczących w spotkaniu. 

Część artystyczna

Uczniowie pod nadzorem nauczycieli przygotowali wiele atrakcji. Wśród nich znalazły się: tańce przedszkolaków z czerwonymi balonikami w kształcie serduszek, które wzruszyły niejednego seniora, a przygotowany przez uczniów klasy 3 „Taniec z kapeluszami” pod opieką Małgorzaty Kurzei zachwycił profesjonalnym wykonaniem. W zimowej scenerii nie zabrakło pląsów Mikołaja z gromadką swoich pomocników oraz pokazu akrobatyki. Przedstawiono montaż słowno-muzyczny „Jak dobrze mieć dziadków” przygotowany pod opieką nauczycielek Renaty Misiudy i Doroty Łobody oraz etiudę muzyczno-teatralną pod tytułem „To jest Wasz dzień”, którą pod opieką Joanny Gajewskiej-Ząbek. Całość programu dopełniały aktualnie – społecznie pikantne scenki satyryczne, dowcipy, które serwowała kadra pedagogiczna, na czele z wicedyrektor szkoły Agnieszką Małozięć i polonistką Anną Woźny. Sołtys wsi wcielił się w rolę „Kazimierza Wielkiego” i urządził mieszkańcom „nadzwyczajne, specjalne posiedzenie Rady Sołeckiej”, w którym gościnnie wystąpili w nagraniu on-line seniorzy z Klubu seniora z Trzciany przedstawiając swoje propozycje inwestycji w gminie. Wszystko odbyło się w nowoczesnej oprawie multimedialnej: światła, dźwięku, ekranu multimedialnego z ciągle zmienianą jego komiczną zawartością. Za oprawę techniczną uroczystości odpowiadali: Agnieszka Szumilas, Krystian Nowak, Agnieszka Poniatowska. Kulminacyjnym punktem programu artystycznego był występ taneczny amatorskiego kółka taneczno-kabaretowego” w wykonaniu nauczycieli, sołtysa i pracownika SP Trzciana. Zespół przeniósł widzów na chwilę do „paryskiej rewii kabaretowej” wykonując słynnego Kankana.

Dwie kobiety w przebraniach starszychCzęść artystyczna była swoistym ukłonem, formą podziękowania i wyrażenia szacunku dla ludzi w „jesieni życia”, którzy angażują się w życie społeczno-kulturalne. Na scenie swoimi zdolnościami aktorskimi i śpiewaczymi talentami popisywali się nie tylko uczniowie czy nauczyciele, lecz także uczestnicy Gminnego Klubu Seniora, działającego, kapitalnie, w Trzcianie od ponad roku. O wykonywania tak cennej misji w środowisku seniorów i nie tylko jak wspomniany już GKS i nowo utworzony w Bratkowicach – do tej pory w działaniach samorządów terytorialnych na terenie gminy Świlcza nie było. Wracając do treści i tematyki występów uczniowskich cisnęły się każdemu widzowi takie refleksje. „Siwe włosy na skroniach i zmarszczki na twarzy, – senior/ seniorka. Mimo upływu lat jest przyjazny dla każdego! Ile przeciwności w życiu nosiło się na swoich barkach? Ile w pracy i życiu – kłopotów, przykrości i chorób, ale i radości, szczęścia? Tylko jako blizny z przeszłości zostawiają ślady”.

W trudnych latach niektórzy bronili Ojczyzny, doświadczając wszystkich trudów i żalu, poniżeń. Ile lat pracowali dla dobra ludzi. Osiągnęli wielkość mądrością nauką i potem. To Wy uczyliście młodszych żyć sprawiedliwie. Pamiętajcie o swoich korzeniach, honorujcie ​​tradycje, To Wy wychowaliście nas młodszych – takimi, jakimi jesteśmy. Nauczyliście nas cenić sumienie i honor w ludziach, umieć zmienić wytrwałość w upór. „Nie, nie kłam, mów wszystko i wprost” – mawialiście. To Wy nauczyliście młodych jak pięknie żyć A teraz dziękujemy za to! Z wdzięcznością przyjmijcie nasz niski ukłon. Wiemy, że to nasz – młodych – obowiązek, zostanie on na zawsze.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom zwłaszcza Dyrekcji i kadrze pedagogicznej zaangażowanej bezpośrednio w przygotowania. Słowa miłości, radości i wdzięczności wyrecytowali, wyśpiewali i wytańczyli swym dziadkom uczniowie. Po występach chętni goście spotkali się na wspólnym biesiadowaniu, rozkoszując się pysznymi ciastami domowego wypieku. Wizyta przebiegała w rodzinnej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom zwłaszcza Dyrekcji Arturowi Szaremu – dyrektorowi szkoły oraz Agnieszce Małozięć – wicedyrektorowi szkoły, kadrze pedagogicznej SP w Trzcianie zaangażowanej bezpośrednio w przygotowania.

Serdecznie dziękujemy naszym Seniorom za otwartość na wszelką współpracę, za gościnność, a przede wszystkim za dobre serce i uśmiech, które sprawiają, że wszystko wydaje się prostsze i łatwiejsze. Mamy nadzieję, że jeszcze wiele wspólnych działań przed nami.

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis


Zapraszam do galerii zdjęć: