Wójt Gminy Świlcza podczas odbierania medalu

Medal KEN – polskie odznaczenie resortowe nadawane jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej przyznaje się wybitnym i zasłużonym pracownikom oświaty i edukacji. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.

Długoletnia rzetelna praca – to kształtowanie młodych ludzi. Rola to ważna i niebagatelna, trudna. Unowocześnianie polskich szkół, dodatkowe środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz otwarcie naboru wniosków na tworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Dnia 1 lutego 2023 r. w Rzeszowie w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZNP odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych m.in. Medali Komisji Edukacji Narodowej - za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Miło nam donieść, że ...

Medal MENMedal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Wójt Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic

Medal jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania także działaczom społecznym i związkowym, samorządowcom, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania, wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przypomnimy tylko kilka oświatowych zrealizowanych Gminie inicjatyw:

  1. Rozwój cyfryzacji, wspieranie placówek edukacyjnych w czasie pandemii, wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy (tablety, laptopy), który następnie wypożyczano wszystkim potrzebującym uczniów podczas pandemii do nauki zdalnej, założenie platform edukacyjnych.
  2. Bogata baza dydaktyczna i lokalowa placówek oświatowych, prowadzenie licznych inwestycji na terenie szkół, zakup nowoczesnego wyposażenia: monitory i tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, meble, kompleksowe remonty sal lekcyjnych, rozbudowa nowoczesnych hal i boisk sportowych wraz z siłowniami.
  3. Realizowanie projektów w oświacie: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Laboratorium Przyszłości.
  4. Pielęgnowanie tradycji patriotycznych wśród młodzieży poprzez wspieranie: organizacji „Strzelec”, ochrona dziedzictwa narodowego, opieka nad zabytkami, działalność Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza itp.

Sytuacja oświaty Gminy Świlcza jest stabilna dzięki odważnym, chociaż trudnym decyzjom. W obecnej sytuacji stawiamy przede wszystkim na jakość. Jako samorząd musimy tak gospodarować na tym polu, aby mimo trudnych warunków demograficznych i ekonomicznych, ostatnio pandemii i wojny bestialskiej Rosji w Ukrainie - ciągle się rozwijać i iść do przodu. Rozwój to nieustanne inwestycje w kapitał ludzki od żłobków po opiekę senioralną i w infrastrukturę.

Gratulujemy, życząc dalszej owocnej pracy.