Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w przypadku gdy przystąpieniem do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zainteresowanych jest więcej niż jedna gmina sąsiednia, więcej niż jeden inny podmiot lub współpracujące inne podmioty, do zakupu tego paliwa stałego przystępują ta gmina sąsiednia, ten inny podmiot lub te współpracujące inne podmioty, którzy pierwsi dokonali zgłoszenia, tj. w dniu 08.01.2023 r.

W/w ustawa nie przewiduje innego kryterium wyboru jakim jest kolejność wpływu zgłoszeń.

W Gminie Świlcza chęć zgłoszenia dokonały dwa podmioty:

  1. Węglomat Trzciana Sp. z o o. Spółka Komandytowa - data wpływu: 08.01.2023 r. godz. 00.00.08
  1. Węglozłom, Firma Usługowa – Handlowa Surowiec Tadeusz - data wpływu: 08.01.2023 r. godz. 00.00.37

Zgodnie z obowiązującą Ustawą Gmina Świlcza wybrała zgłoszenie firmy Węglomat, która jako pierwsza dokonała zgłoszenia.