Czwórka dzieci z przyborami szkolnymi

 Nabór do Przedszkola i I klasy Szkoły Podstawowej odbywa się zgodnie z: