Dzieci na scenie

Nadziei blask aż po nieba kres
Wigilii czas, płonie światłem świec
Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew
Dziś wszystkim z nas
Bóg narodzi się
(Grzegorz Markowski, Perfect)

Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód dać….spotkanie świąteczno – noworoczne w Gminie Świlcza.

Kto nie lubi świąt Bożego Narodzenia, wraz z ich niezwykłą atmosferą i zwyczajami. Trudno byłoby znaleźć kogoś takiego, a już na pewno nie ma takich w Świlczańskim Samorządzie. Z roku na rok wzrasta bowiem liczba uczestników spotkania świąteczno – noworocznego, które w tym roku odbyło się w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 29 grudnia 2022 r. dla samorządowców Gminy Świlcza i zaproszonych gości.

W blasku świec, przygaszonym rozproszonym świetle, przy dźwiękach cichej kolędy z przyjemnością spotkali się samorządowcy Gminy Świlcza, przedstawiciele organizacji społecznych, lokalnych mediów i firm, współpracownicy i wszyscy, których sercom bliska jest nasza mała ojczyzna jakiej na imię Gmina Świlcza. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć pani Kanclerz Uniwersytetu Rzeszowskiego – Barbary Oskroby, reprezentującej Rektora UR prof. Sylwestra Czopka, Komendanta Miejskiego Policji pana Bogusława Kani, radnego Miasta Rzeszowa Mateusza Maciejczyka, By wprowadzić zgromadzone osoby w świąteczną atmosferę dwie piękne pastorałki wykonał Chór Dziecięcy „Kantuski” pod dyrekcją pani Kornelii Ignas. Spotkanie rozpoczął ksiądz dr Janusz Winiarski, życząc wszystkiego co dobre w nowym roku, wszelkiej pomyślności i jakże ważnego dla wszystkich zdrowia. Ksiądz Winiarski poświęcił opłatek zachęcając do indywidualnego składania życzeń, gdyż ze względu na sytuację zdrowotną zrezygnowano z tradycyjnego łamania opłatkiem. Najważniejszym punktem programu było wystąpienie Wójta Gminy Adama Dziedzica, podsumowujące całoroczną pracę samorządu, które pozwolę sobie przytoczyć w całości:

Starajcie się zostawić ten świat
choć trochę lepszym, niż go zastaliście.
(Robert Baden-Powell brytyjski wojskowy)

Szanowni Mieszkańcy i Sympatycy Gminy Świlcza !

Od ośmiu lat składam przed Wami informację z działań samorządu, z tego co udało się wykonać, osiągnąć. Ta forma przekazu pozwala każdemu na analizę informacji, na przemyślenia czy też wnioski, które częstokroć pojawiają się w kolejnych latach jako inicjatywy lokalne, czy też propozycje kolejnych inwestycji. Co stoi za sukcesami stale rozwijającej się gminy Świlcza? Niewątpliwie – to umiejętność wsłuchiwania się w najważniejsze potrzeby mieszkańców, konsekwencja działań i długofalowe planowanie priorytetowych inwestycji. Niewątpliwym atutem jest też potencjał ludzki, gospodarczy, atrakcyjne położenie geograficzne, przyjazny klimat do powstawania nowych inwestycji gospodarczych. Gmina Świlcza stawia na zrównoważony i trwały rozwój.

Bieżący rok zbliża się do końca. Był to rok, chyba, jeden z najtrudniejszych, w ostatniej dekadzie, w którym dalej musieliśmy się borykać z pandemią, w którym zaczęła się wojna w Ukrainie i który, niestety, obfitował w wiele problemów, z którymi jako obywatele, ale również samorządowcy musieliśmy się zderzyć. Wysoka inflacja, kryzys energetyczny, wzrost cen usług i towarów w tym paliw spowodowały, że w codziennym życiu większości z nas coraz trudniej jest funkcjonować. Podobnie i w samorządach. Zmiany powodowały i powodują szereg trudności, w tym znaczne utrudnienie wygenerowania środków na wydatki bieżące i inwestycje. Wprowadzone mechanizmy ograniczyły, bowiem, możliwości finansowe samorządów a sam system przekazywania środków (według uznania, bez konsultacji) na inwestycje w samorządach nie oparł się na żadnych racjonalnych przesłankach, wskaźnikach czy analizach potrzeb. Doszło zatem do sytuacji, w którym samorządy mocno zostały ograniczone przy podejmowaniu kluczowych decyzji, dotyczących realizowanych strategii rozwoju. Ta sytuacja jest zaprzeczeniem istoty samorządu terytorialnego.

Pomimo tak wielu trudności udało się nam zrealizować zaplanowane zamierzenia i osiągnąć cele. To efekt dobrze przygotowanego planu i, oczywiście wspólnej pracy opartej na współdziałaniu, zrozumieniu i poszanowaniu. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, mimo wszystko, potrafiliśmy, jako Polacy, pomóc naszym sąsiadom - Ukraińcom. Wojna, nieszczęście ludzi, exodus z okupowanych terytoriów otwarły serca wielu z nas. W tę pomoc włączyły się organizacje pozarządowe na czele z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, parafie, samorząd i osoby prywatne. Ta ofiarność świadczyła o nas! Świadczyła o solidarności, zrozumieniu, współczuciu i chęci „podania ręki”, tym którzy tego najbardziej potrzebowali. Jak wiele jeszcze nasz czeka - nie wiemy, ale wojna w Ukrainie uzmysłowiła nam Polakom jak wielką wartość niosą słowa: Ojczyzna, Wolność, Niepodległość.

Jako samorząd Gminy Świlcza zawarliśmy również umowę o współpracy z samorządem miasta Komarno leżącym w obwodzie lwowskim. Mam wielką nadzieję, że okazana przez Polaków pomoc stanie się katalizatorem poprawy relacji i kiedyś przyczyni się do wyjaśnienia zaszłości historycznych, szczególnie tych, które pozostają w naszej pamięci.

Szanowni Państwo!

Na sukcesy gminy wraz Wójtem pracuje zespół pracowników, cały samorząd i wszystkie podległe jednostki. Wiem, że odpowiadam nie tylko przed mieszkańcami gminy, ale i przed różnymi instytucjami sprawującymi nadzór prawny i finansowy. Nikt nie zwalnia mnie z jednoosobowej odpowiedzialności. Błyskawicznie zmieniające się przepisy wymagają wiedzy i czujności odpowiedzialnych za swoje obowiązki wszystkich pracowników. Mam zaszczyt pracować z dobrze przygotowaną kadrą, kompetentną, uprzejmą i zaradną a taka współpraca daje satysfakcję. Wiele zależy od działań lokalnych organizacji pozarządowych. Te swoją dynamiką angażują lokalną społeczność w bieżące sprawy, aktywizują swoich członków, współtworzą ostateczny kształt, współdecydują w ważnych i istotnych z ich punktu widzenia sprawach. Lokalne stowarzyszenia, OSP, KGW, LKS-y na trwałe wpisały się w krajobraz społeczny naszego samorządu pokazując swoją istotną społeczną rolę. I za to wam bardzo serdecznie dziękuję!

Serdeczne podziękowania składam swoim Współpracownikom oraz Pracownikom jednostek samorządu terytorialnego oraz tym wszystkim, którzy angażowali się w rozwój naszego samorządu i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Doceniam, Dziękuję i liczę na dalszą owocną współpracę.

Aby tradycji stało się zadość -

W nadchodzącym roku 2023 życzę Wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Przede wszystkim spokoju i zadowolenia z codzienności, czerpania satysfakcji z tego, co się robi, cierpliwości, wytrwałości z dużą dozą optymizmu.

Niech rok 2023 będzie spokojny. szczęśliwy, dostatni i pełen miłych spotkań. Życzę wszystkim spełnienia marzeń - najskrytszych.

Adam Dziedzic – wójt gminy Świlcza.

_______________________________________

To był rok dobry rok
Z żalem dziś żegnam go
Miejsce da nowym dniom
Stary rok dobry rok…
(Czerwone Gitary)

To był rok. Dobry rok, trudny rok – parafrazując słowa popularnej piosenki Czerwonych Gitar. Wójt podkreślił jednak, że mimo mnóstwa nowych zadań jakie nałożył na samorządy rząd, związanych z problemami na rynku ciepła, wprowadzając szereg dodatków realizowanych przez Gminy, pracownicy poradzili sobie z ogromem pracy, pozyskaniem środków na wypłaty świadczeń i uporali się z dodatkowymi zadaniami. Wójt podziękował wszystkim za współpracę, zaangażowanie i sprawne załatwianie spraw. Po pełnej merytorycznych treści prezentacji ze zrealizowanych inwestycji, programów, projektów, informacji o kondycji finansowej Gminy nastał czas na rozluźnienie
i humorystyczne podsumowanie roku. Na ekranie GCKSiR pojawiły się zdjęcia pracowników w zabawnych sytuacjach i ze specjalnie dopasowanymi dialogami, które wywoływały salwy śmiechu. Oficjalną część spotkania zakończył niespodzianką wójt Adam Dziedzic wraz z dyrektorem Zespołu Szkół w Dąbrowie Krzysztofem Potockim i nauczycielem w/w szkoły Sławomirem Materną, którzy pojawili się na scenie, przygrywając na gitarach i akordeonie wykonali śliczną pastorałkę „Kiej łowiecek pilnowali…”, której możemy też posłuchać na profilu społecznościowym wójta. Wraz z pracownikami i zgromadzamy gośćmi panowie wykonali jeszcze kilka tradycyjnych kolęd. W radosnej atmosferze rozpoczęła się druga część spotkania, wzajemna integracja środowisk lokalnych, organizacji. Omawianie spraw kończącego się roku, snucie planów na przyszłość, a wszystko przy pysznym ciastku i kawie, przygotowanych tradycyjnie przez pracowników Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie.

Oby ten Nowy 2023 rok był dobry, oby przyniósł radość, spokój, miłość i powodzenie...

Przyjdzie nowy. Bez żadnej rany jeszcze. Bez zadrapania. Będzie wolny od błędów i jasny, pełen pustych miejsc, kartek na marzenia, na plany. Będzie mógł przynieść wszystko i wszystko zmienić w sercu. Dziś jeszcze nie istnieje. Teraz go jeszcze nie ma. Jeszcze się nie przywitał. Jeszcze za wcześnie. Ale już gdzieś tam czuć jego oddech. Dłonie, którymi obejmie życie.

Przyjdzie nowy. Bez skazy. Pozwoli inaczej spojrzeć w przestrzeń. Zapełnić się milionami czułych pragnień, ludzi, słów, kaw, smaków.

Nowy rok - nowa karta na życie i nadzieja na wszystko.

Artykuł: Monika Piątek
Zdjęcia: Andrzej Bednarz
 


Zapraszam do galerii zdjęć: