Medal

Wójt Gminy Świlcza zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Jubilatów – par małżeńskich, którzy w 1973 roku zawarli związek małżeński lub w latach wcześniejszych, a nie otrzymali medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, by zgłaszali się osobiście lub telefonicznie do Urzędu Stanu Cywilnego w Świlczy w sprawie złożenia wniosku o nadanie medali. Termin składania wniosków – 31 stycznia 2023 r.

Nr telefonu USC 17 86 70 140