Kostki węgla

Aktualizacja: 2022.01.19

Wójt Gminy Świlcza informuje o przyjmowaniu wniosków o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Zaświadczenie będzie niezbędne do przedłożenia u przedsiębiorcy, uprawnionego do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach osobom fizycznym w gospodarstwach domowych z terenu gminy Świlcza od stycznia do 30 kwietnia br.

Preferencyjny zakup węgla Mieszkańcy Gminy Świlcza będą mogli realizować za pośrednictwem firmy Węglomat Trzciana Sp. z o.o. Sp. K. - nr tel.: 17 85 14 370, 17 85 14 796, kom. 506 176 114. mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

  • na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy,
  • których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy,
  • które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

W terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku Gmina wystawi zaświadczenie uprawniające do zakupu preferencyjnego węgla.

Prawo do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach mają Mieszkańcy Gminy Świlcza z tych gospodarstw domowych, które są uprawnione do dodatku węglowego i które zgłosiły węgiel jako podstawowe źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, lub elektronicznie przez ePUAP.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.swilcza.com.pl oraz w formie papierowej w miejscu przyjmowania wniosków.

Przypominamy także, że wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wnioskodawca składa oświadczenie, że ani on, ani inny członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (tj. 1,5 t do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.). W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do 31 grudnia 2022 r. powiększa o limit określony od 1 stycznia br. (tj. do 3 t węgla). Zmianę tą reguluje Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

UWAGA!

Przypominamy, że Urząd Gminy Świlcza czynny jest w godz.:

  • 7.30-17.30 w poniedziałek
  • 7.30-15.00 od wtorku do piątku.

Wzór wniosku do pobrania: